W Tym Artykule:

Jeśli zwykły termin, 15 kwietnia, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę lub niedzielę, wówczas termin składania podatków zostanie przedłużony do następnego dnia roboczego.

Wyjątek od terminu

Formularze rozszerzeń

Krok

Aby otrzymać automatyczne przedłużenie o sześć miesięcy na wypełnienie podatków, zwróć formularz 4868 do urzędu skarbowego przed północą 15 kwietnia.

Kary

Krok

Jeśli jesteś winien podatki i nie złożysz zeznania podatkowego lub nie poprosisz o przedłużenie terminu przed upływem terminu, będziesz odpowiedzialny za wszelkie odsetki od niezapłaconych podatków federalnych, oprócz kary za "brak pliku".

Uwaga

Krok

Nawet, gdy składasz wniosek o przedłużenie, musisz jeszcze wysłać swoją płatność podatku do 15 kwietnia. Ponieważ prawdopodobnie nie znasz dokładnej kwoty, którą jesteś winien, musisz oszacować kwotę.

Szacowanie podatków

Krok

Jeśli złożysz wniosek o przedłużenie do 15 kwietnia, a szacowana kwota podatku, którą prześlesz, okaże się wyższa niż należna, IRS zwróci różnicę.

Kwoty karne

Krok

Według strony internetowej IRS, nie wniesienie podatków spowoduje karę w wysokości 5 procent w każdym miesiącu, dopóki nie zapłacisz, maksymalnie do 25 procent.


Wideo: