W Tym Artykule:

Względne stopy procentowe są bezpośrednio związane z realną stopą procentową narodu i mogą drastycznie wpłynąć na kierunek i stabilność gospodarki narodowej.

Jaka jest względna stopa procentowa?: jest

Zrozumienie względnych stóp procentowych.

Wyjaśnienie

Względna stopa procentowa nie jest liczbą rzeczywistą. Jest to przewidywania lub domysły stosowane przez kupujących i sprzedających na rynku międzynarodowym. W Stanach Zjednoczonych realną stopą procentową jest obecna stopa procentowa określona przez Rezerwę Federalną. Względna stopa procentowa jest wtedy wyrazem tego, czy realna stopa procentowa będzie miała pozytywny lub negatywny wpływ na gospodarkę i wartość waluty w danym kraju.

Handel walutami

Względne stopy procentowe mają ogromne znaczenie dla osób pragnących wymieniać waluty na rynku międzynarodowym. Osoba, która chce nabyć walutę obcą, zrobi to tylko wtedy, gdy będzie rozsądnie pewna zysku z odsprzedaży. Jeśli względna stopa procentowa jest wysoka dla formy waluty, konsumenci prawdopodobnie kupią tę walutę, ponieważ będą w stanie odsprzedać walutę z wyższą stopą procentową związaną w przyszłości.

Inwestycja

Kiedy dany kraj zdecyduje się podnieść realną stopę procentową, można oczekiwać wzrostu względnej stopy procentowej ze względu na większą stabilność i inwestycje. Stabilność ma miejsce, ponieważ konsumenci zniechęcają się do podejmowania ryzykownych inwestycji z wysokim oprocentowaniem. Z drugiej strony inwestycje mają miejsce, ponieważ handlowcy walutowi są bardziej skłonni do zakupu waluty.


Wideo: Punkty procentowe - Matematyka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum