W Tym Artykule:

Istnieją trzy główne metody wyceny nieruchomości komercyjnych, a każda z nich ma zalety. Obejmuje to podejście dochodowe, podejście polegające na porównywaniu sprzedaży i podejście oparte na kosztach. Idealne podejście do Twojej nieruchomości komercyjnej zależy od lokalizacji i rodzaju nieruchomości.

Podejście dochodowe

Podejście dochodowe, znane również jako podejście oparte na kapitalizacji dochodów, jest najczęstszym sposobem wyceny nieruchomości komercyjnych. Proces ten polega na ustaleniu wartości opartej na przychodach nieruchomości, a dokonuje się tego za pomocą stopy kapitalizacji (stopy kapitalizacji). Stopa kapitalizacji jest niezbędna w stosunku dochodu do wartości rynkowej, a takie dochody i wartości rynkowe są znane poprzez analizę podobnych właściwości w tym obszarze. Następnie inwestor może następnie oszacować wartość rynkową swojej nieruchomości komercyjnej poprzez podzielenie rocznego dochodu przez stopę kapitalizacji. Tak więc, jeśli roczny dochód nieruchomości wynosi 100 000 USD, a stopa emisji wynosi 10 procent, wówczas nieruchomość będzie wyceniona na 1 milion USD.

Metoda porównywania sprzedaży

Podejście sprzedażowe jest najprawdopodobniej najprostszą metodą wyceny nieruchomości komercyjnych. Obejmuje przeprowadzenie ankiety na temat pobliskich nieruchomości komercyjnych. Następnie rejestrowana jest cena sprzedaży tych nieruchomości. Nieruchomości komercyjne inwestora pobierają następnie średnią z tych cen sprzedaży i dostosowują je w zależności od powierzchni. Można dokonać dalszych dostosowań w celu uwzględnienia ulepszeń budynków, takich jak zwiększone parkowanie.

Podejście kosztowe

Podejście kosztowe jest bardziej złożoną metodą wyceny nieruchomości komercyjnych. Najpierw należy oszacować wartość gruntu nieruchomości lub wartość bez budynku. Następnie koszt budowy dokładnej repliki budynku zostanie dodany do szacowanej wartości ziemi. Następnie brana jest pod uwagę wartość amortyzacji, która może być reprezentowana w zależności od wieku budynku. Im nowsza właściwość, tym bardziej wiarygodna jest ocena.

Wybór odpowiedniej metody wyceny

Jeśli dopiero zaczynasz inwestować w nieruchomości komercyjne, najlepiej jest zrozumieć każdą z trzech głównych metod wyceny nieruchomości. W ten sposób może się okazać, że wycena i wycena rzeczoznawcy majątkowego są różne. Ponadto każda z trzech metod ma swoje zalety. Podejście kosztowe jest korzystne dla tych, których nieruchomość znajduje się dalej od podobnych wydarzeń, a zatem nie można porównywać cen sprzedaży i stóp kapitalizacji. Podejście dochodowe jest proste, jeśli dysponujesz danymi na temat stóp kapitalizacji, ale nie jest to idealne rozwiązanie do oceny budynków mieszkalnych, ponieważ wskaźniki pustostanów są zmienne. W takim przypadku podejście oparte na porównaniu sprzedaży byłoby najbardziej idealne.


Wideo: Agent nieruchomości - wady i zalety pracy pośrednika