W Tym Artykule:

Nota kredytowa lub weksel to dokument prawny, który zobowiązuje jedną ze stron do zwrotu pieniędzy innej stronie. Odpowiednia nota kredytowa chroni również interesy pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Aby to zrobić, uwaga musi opisać pożyczkę wystarczająco szczegółowo, aby zapewnić, że nie wystąpią żadne nieporozumienia między stronami.

Co to jest nota kredytowa?: pożyczki

Co to jest nota kredytowa?

funkcje

Nota kredytowa wskazuje datę umowy i zaangażowane strony, w tym współdostawców, wraz z ich pełnymi nazwami prawnymi i adresami. Kwota pożyczki jest określona, ​​w tym odsetki i metoda obliczeń. Warunki spłaty zostały określone. Częstotliwość płatności, termin płatności, warunki, w których pożyczkobiorca znajdzie się w zwłoce, oraz konsekwencje braku płatności. Należy również odnotować formę płatności - na przykład gotówkę, czek lub przekaz pieniężny - oraz miejsce, w którym należy dokonać płatności. Wszelkie inne warunki pożyczki muszą być również zawarte w tym samym dokumencie.

Rodzaje

Nota kredytowa może być napisana prostym językiem i nadal być dokumentem funkcjonalnym, prawnym, ale używanie ustalonego języka prawnego dla dokumentu pożyczki jest bezpieczniejsze. W przypadku prostych sytuacji kredytowych formularze kart kredytowych można nabyć w sklepach z artykułami biurowymi lub w Internecie. Jednakże, gdy suma pieniędzy jest duża, a transakcja jest złożona i ma wiele warunków - tak jak w przypadku kredytów na nieruchomości - preferowany jest dokument profesjonalnie przygotowany specjalnie do transakcji.

Funkcjonować

Aby zwiększyć wiarygodność karty kredytowej i zapewnić dodatkową ochronę zarówno pożyczkodawcy, jak i kredytobiorcy, dokument kredytowy powinien być podpisany przez co najmniej jednego bezstronnego świadka. Najlepszym świadkiem jest notariusz. Notariusz zbada notę ​​pożyczki, będzie świadkiem podpisania noty, a następnie stempluje i podpisuje notatkę. Transakcja jest również zapisana w księdze rekordów notariusza.

Znaczenie

Po podpisaniu dokumentu pożyczki oświadczasz, że przeczytałeś cały dokument i zgadzasz się na jego prawne powiązanie ze wszystkimi wymienionymi w nim warunkami. Niezależnie od tego, czy jesteś pożyczkobiorcą, czy pożyczkodawcą, przeczytaj cały dokument, w tym cały drobny druk. Zrób kopie podpisanego dokumentu pożyczki i opatrz je notarialnie wraz z oryginalną notatką. Podczas dokonywania lub odbierania płatności dokumentuj płatności za pomocą rachunku, zwłaszcza jeśli płatność dokonywana jest w gotówce.

Rozważania

Jeśli nieruchomość jest wymieniona w dokumencie pożyczki jako zabezpieczenie pożyczki, może to wymagać rejestracji przy użyciu jednolitego zgłoszenia do kodeksu handlowego. Zgłoszenie UCC ustala publiczną rejestrację, że nieruchomość jest zabezpieczeniem w stosunku do dokumentu pożyczki. Skonsultuj się z prawnikiem w celu zapewnienia prawidłowego zgłoszenia UCC, szczególnie w przypadku dużych transakcji.

Ostrzeżenie

Jakikolwiek szczegół nieuwzględniony w notce kredytowej będzie kwestią "powiedział / ona powiedziała" w sądzie, czyniąc próby zbierania w drodze czynności prawnych trudnymi, a nawet daremnymi. Częstym błędem popełnianym przy sporządzaniu własnych not kredytowych jest pominięcie terminu spłaty pożyczki. Bez tych informacji dokument pożyczki jest po prostu IOU. Teoretycznie pożyczkobiorca może spłacić, kiedy tylko wybierze.


Wideo: Nota korygująca - co to jest i jak wystawić notę korygującą?