W Tym Artykule:

Umowy gruntowe są formą finansowania sprzedającego w transakcjach dotyczących nieruchomości. Sprzedawcy lub sprzedawcy działają jako pożyczkodawcy i trzymają się czynu jako zabezpieczenia, a transakcja jest rejestrowana przez urzędników miejskich lub miejskich. Kupujący lub sprzedawcy przekazują płatności bezpośrednie i odsetkowe bezpośrednio sprzedawcy. Kupujący płacą również podatki od nieruchomości i ubezpieczenie, a także ponoszą odpowiedzialność za naprawy i konserwację. Prawo Indiany postępuje zgodnie z tymi podstawowymi zasadami, z kilkoma ważnymi zmianami.

Co to jest umowa gruntowa w Indianie?: jest

Obie strony powinny zatrudniać doświadczonych prawników specjalizujących się w nieruchomościach.

Ustawa SAFE

Ustawa SAFE (Secure and Fair Enforcement for Mortgage Licensing), która weszła w życie w czerwcu 2010 r., Zwiększa ochronę konsumentów poprzez ustanowienie minimalnych standardów działania podmiotów inicjujących pożyczki hipoteczne. Ustawa SAFE w Indianie jest często interpretowana szeroko i może obejmować sprzedawcę próbującego zakończyć sprzedaż kontraktu na grunt. Ustawa stanowi, że każdy, kto "oferuje" lub "zapewnia" mieszkaniową pożyczkę hipoteczną lub rozszerza kredyt na zakup mieszkania, może być uznany za pożyczkodawcę. Prawo Indiany definiuje kredytodawcę jako kogoś, kto bierze wniosek o pożyczkę mieszkaniową i negocjuje kredyt mieszkaniowy na odszkodowanie. Twórcy pożyczek muszą posiadać licencję w Indianie, aby zapewnić finansowanie.

Wyjątki od ustawy SAFE

Ustawa SAFE definiuje mieszkaniową pożyczkę hipoteczną jako pożyczkę, która zabezpiecza od 1 do 4 lokali prywatnych. Mieszkania obejmują lokatorskie, spółdzielcze, mobilne domy i przyczepy. Jeśli wcześniej mieszkałeś w domu, który próbujesz sprzedać jako kontrakt na grunt, to jesteś wykluczony z przestrzegania ustawy. Jeśli sprzedajesz dom najbliższemu krewnemu lub sprzedajesz budynki komercyjne, również jesteś zwolniony. Prokurator, który negocjuje z pożyczkodawcą w imieniu klienta, jest również zwolniony.

Sądowe wykluczenie w stanie Indiana

Prawo Indiany stanowi, że sprzedawcy muszą przestrzegać zasad dotyczących odzyskiwania mienia w przypadku, gdy sprzedawca staje się przestępcą. Jeżeli sprzedawca spłaca kredyt hipoteczny i nie może spłacić pożyczki, sprzedawca może zdecydować się na wyłączenie. Jeżeli sprzedawca ma znaczny kapitał własny i nie opuścił nieruchomości, nakazane jest zamknięcie sądowe - innymi słowy, sprzedawca musi zamknąć dostęp za pośrednictwem systemu sądowego. Sądowe zamknięcie dostępu do rynku jest czasochłonne, drogie i wymaga korzystania z usług prawnika.

Pozasądowe zamknięcie i przepadek w stanie Indiana

Prawo Indiany pozwala sprzedawcom na wykluczenie pozasądowego, jeśli sprzedawca staje się przestępcą, ale nie zgromadził znacznego kapitału własnego. Oznacza to, że sądy nie są zaangażowane, a to jest szybsze i tańsze. Sprzedawca przesyła zawiadomienie o niewywiązaniu się z urzędu okręgowego i sprzedawcy. Jeśli sprzedawca nie zaradzi domyślnie, to dom jest zamknięty i sprzedany. Sprzedawca może odkupić nieruchomość. Przepadek jest podobny do wykluczenia, ale nieruchomość jest zwracana sprzedającemu zamiast iść na aukcję.


Wideo: Shale gas drilling causes ecological disaster. Gaz łupkowy a skażenie wód gruntowych