W Tym Artykule:

Dostosowanie zainteresowań - lub częściej "dostosowanie interesów" - opisuje układ lub związek, w którym wszystkie strony mogą odnieść korzyści z jednego konkretnego wyniku.

Giełda Papierów Wartościowych

Obraz cen akcji i procentów.

Stosowanie

Koncepcja dostosowania interesów pojawia się najczęściej w dyskusjach o relacjach finansowych, ale ma również zastosowanie w takich dziedzinach jak polityka, a nawet sieci społeczne.

Przykład wyrównania

Firma, która nagradza swoich pracowników akcjami lub szansą na zakup akcji po obniżonej cenie, stara się dostosować interesy pracowników do interesów zarządu i akcjonariuszy. Wszyscy skorzystają bezpośrednio ze wzrostu ceny akcji.

Przykład braku wyrównania

Wiele maklerów to wypłacane prowizje w oparciu o liczbę transakcji, które wykonują dla swoich klientów, a nie to, czy te transakcje przynoszą jakiekolwiek zyski. Bez względu na to, czy tacy brokerzy mogą być sumienni czy sumienni, ich interesy finansowe nie są zgodne z interesami ich klientów.

Zastrzeżenie

Niezagospodarowane interesy nie są złe same w sobie. Dostosowanie zainteresowań dotyczy raczej maksymalizacji szans powodzenia w przedsiębiorstwie, niż uniknięcia sabotażu przedsiębiorstwa.

Niebezpieczeństwa

Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że interesy zostaną dostosowane do złego celu. Dostosowanie interesów pracowników do interesów akcjonariuszy zakłada, że ​​to, co najlepsze dla akcjonariuszy, jest najlepsze dla firmy. Nie zawsze tak jest.


Wideo: Co zrobić, gdy Twój partner traci zainteresowanie?