W Tym Artykule:

Jeśli jesteś na Medicare, Administracja Ubezpieczeń Społecznych przydzieliła Ci numer roszczenia ubezpieczeniowego. Numer ten znajduje się na karcie Medicare, a także w polisach ubezpieczenia zdrowotnego i innych dokumentach.

Kobieta czytająca arkusz papieru

Numer wniosku o ubezpieczenie zdrowotne można znaleźć w dokumentacji ubezpieczeniowej beneficjenta.

Funkcjonować

Ta podstawowa funkcja numeru ubezpieczenia zdrowotnego polega na identyfikacji Ciebie i Twoich roszczeń. Pomaga w przetwarzaniu roszczeń Medicare.

Identyfikacja

Numer wniosku o ubezpieczenie zdrowotne można znaleźć na karcie Medicare. Liczba ma od siedmiu do 11 cyfr.

Pierwsza część

Numer składa się z dwóch części. Jedna część, numer konta roszczenia, odzwierciedla numer polisy osoby, która otrzymała zasiłek Medicare - zazwyczaj ty lub twój współmałżonek.

Druga część

Druga część, kod identyfikacyjny beneficjenta, identyfikuje bieżącą relację z pracodawcą. Ta liczba to zazwyczaj dwie cyfry - jedna litera i jedna cyfra.

Rozważania

Zmiany w numerze roszczenia ubezpieczeniowego danej osoby występują, gdy zmienia się związek oferenta z wynagrodzonym. Na przykład liczba roszczeń zmieni się po zmianie z "małżonka" na "wdowa".


Wideo: Radca Prawny porada nr 1 Odszkodowania z tytułu Ubezpieczenia OC