W Tym Artykule:

Efektywny czynsz jest powszechnym terminem związanym z nieruchomościami, chociaż jego dokładne znaczenie różni się w zależności od kontekstu. Koncepcja efektywnego czynszu ma znaczące konsekwencje dla najemców, wynajmujących i księgowych.

Wynajem

Zbliżenie umowy najmu.

Efektywny czynsz dla najemców

Najczęstsze użycie terminu "efektywny czynsz" występuje w reklamie mieszkania do wynajęcia. Często będziesz widział zwrot efektywny czynsz lub efektywny czynsz netto w aukcjach mieszkań. Czynsz efektywny netto jest zwykle niższy niż faktyczny czynsz, więc właściciele używają tego terminu w reklamach mieszkaniowych, aby czynsz wydawał się niższy. Potencjalni najemcy mogą płacić setki dolarów miesięcznie przed koncesjami. Definicja efektywnego czynszu dla najemców w podręczniku to rzeczywista stawka czynszu po odjęciu wartości koncesji od wynajmu bazy.

Efektywny czynsz dla właścicieli

Podczas gdy termin efektywny czynsz jest często używany do zwabienia potencjalnych najemców, samo obliczenie stosuje się bardziej do właścicieli. Kiedy właściciele oferują koncesje, które mają wartość pieniężną, na przykład jeden miesiąc wolny od czynszu lub udogodnienia, które kosztują pieniądze właściciela, właściciel traci pieniądze z faktycznego czynszu. Określając rzeczywistą stawkę czynszu i czy transakcja jest opłacalna, właściciele nieruchomości muszą obliczyć koszt koncesji, konserwacji i remontów, aby określić efektywny czynsz.

Obliczanie czynszu efektywnego

Dla najemców miesięczny czynsz efektywny jest łatwy do obliczenia: roczny koszt wynajmu minus koncesje podzielone przez co najmniej liczbę miesięcy, co zwykle wynosi 12. Tak więc, jeśli mieszkanie kosztuje 24 000 USD rocznie, a otrzymasz miesiąc za darmo czynsz, który dodaje do 2 000 $, twój efektywny miesięczny czynsz wynosiłby 1 833 USD. Wynajmujący musi dodać koszty, takie jak remonty, wydatki operacyjne, podatki, ubezpieczenia i inne koszty związane z nieruchomością w celu ustalenia rzeczywistego czynszu z punktu widzenia właściciela.

Rachunkowość a nieruchomości

Rachunkowość wykorzystuje nieco inną definicję efektywnego czynszu niż aplikacje dotyczące nieruchomości. W rachunkowości, aby określić efektywny czynsz, obliczasz średni czynsz za okres najmu, wyklucz eskalacje i uwzględnij obniżkę czynszu i darmowy czynsz. W rachunkowości, obniżka czynszu wpływa na analizę przepływów pieniężnych oraz rachunek zysków i strat. Natomiast w przypadku nieruchomości efektywny czynsz jest całkowitym czynszem, w tym zwiększeniem, podzielony przez liczbę miesięcy w okresie i pomnożony przez 12 w celu obliczenia miesięcznego czynszu efektywnego.


Wideo: Jak ominąć podatek od sprzedaży nieruchomości ? mieszkania, bądź domu❓