W Tym Artykule:

Federalna Administracja Mieszkaniowa, oddział Wydziału Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD), zapewnia ubezpieczenie kredytu hipotecznego dla wykwalifikowanych kredytobiorców. CHUM to skomputeryzowany system wykorzystywany przez FHA do śledzenia wniosków o kredyty jednorodzinne.

Co to jest liczba dla FHA?: hipoteczny

Numery CHUM to generowane cyfrowo numery spraw przypisane do wniosków o kredyt hipoteczny.

Identyfikacja

CHUM oznacza "Computerized Homes Underwriting Management". Jest to system, którego używa FHA do automatyzacji procesu składania wniosku o kredyt hipoteczny od przypisania numeru sprawy do indosowania.

Funkcjonować

Numer CHUM lub numer sprawy jest przypisany do adresów właściwości. Użytkownicy żądają numeru sprawy w celu identyfikacji i śledzenia wniosku o kredyt hipoteczny.

funkcje

System CHUM zbiera dane osobowe od użytkowników. Informacje te obejmują adres, numer ubezpieczenia społecznego, adresy e-mail i inne dane identyfikacyjne. Dane są zbierane w celu określenia zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców.

Rozważania

Numery przypadków należy uzyskać za pomocą środków elektronicznych, w szczególności systemu CHUM. Numery spraw będą podawane przez telefon tylko w określonych okolicznościach.


Wideo: RÓŻNICA SZEŚCIANÓW #6 - Dział Wzory Skróconego Mnożenia - Matematyka