W Tym Artykule:

Konto akcji IRA jest kontem emerytalnym unii kredytowej, które działa podobnie do konta oszczędności emerytalnego IRA w banku. W rezultacie certyfikat akcji IRA jest kasą odpowiadającą certyfikatowi depozytowemu banku IRA. Ponieważ unie kredytowe są instytucjami non-profit posiadanymi przez ich akcjonariuszy, zwykle mają lepsze warunki dla oszczędzających niż banki.

IRA w skrócie

IRA oznacza indywidualne konto emerytalne lub indywidualne rozwiązanie emerytalne - w obu przypadkach pojazd zaprojektowany, aby pomóc właścicielowi konta zaoszczędzić na swój styl życia po pracy. Dwa główne typy to tradycyjny IRA i Roth IRA. Odkładasz na emeryturę pieniądze na emeryturę w tradycyjnym IRA, a Ty zasilasz dolarami po cenie podatkowej. Nie płacisz podatków od tradycyjnego IRA, dopóki nie wypłacisz pieniędzy, a wypłaty z Roth są całkowicie zwolnione z podatku po ukończeniu 59-1 / 2 roku życia i w innych okolicznościach, zgodnie z Internal Revenue Service.

Konto udostępniania IRA

Konta na rachunkach IRA są podstawowym narzędziem unii kredytowej dla podatkowych oszczędności emerytalnych. Ponieważ jesteś członkiem i właścicielem, twoje depozyty składają się z akcji, porównywalnych z akcjami w korporacji. Rachunek oszczędnościowy akcji nie ogranicza wypłat, ale nadal musisz przestrzegać przepisów IRS dotyczących IRA, w tym podatków i wcześniejszych dystrybucji. Konta akcji IRA w unii kredytowej zazwyczaj wymagają niższego salda otwarcia niż rachunki oszczędnościowe. Minimalna inwestycja to jedna akcja, która może kosztować zaledwie 5 USD, zgodnie ze stroną internetową My Credit Union.

Zarówno tradycyjne, jak i Roth IRA są dostępne jako konta akcji unii kredytowych. Podobnie jak rachunki oszczędnościowe na bankach, konta na akcje płacą stałe odsetki, ale ogólnie interesy unii kredytowej są wyższe niż odsetki bankowe. Związki kredytowe również zazwyczaj pobierają niższe opłaty niż banki.

IRA Udostępnij certyfikaty

IRA udostępniać certyfikaty w unii kredytowej są depozyty terminowe, podobne do certyfikatów bankowych lub płyt CD. Te konta wymagają, abyś zainwestował pieniądze na określony czas, zwany terminem. W zamian otrzymasz wyższą stopę procentową niż na zwykłym rachunku akcji. Termin certyfikatów akcji IRA zazwyczaj waha się od sześciu miesięcy do pięciu lat, podobnie jak w przypadku CD z bankami, a dłuższe warunki powodują wyższe odsetki.

Minimalne saldo na otwarcie certyfikatu akcji IRA zwykle jest większe niż na zwykłym rachunku akcji - 1000 USD to wspólne minimum, chociaż określona kwota różni się w zależności od poszczególnych unie kredytowych.

Wyszukiwanie i dołączanie do Unii Kredytowej

Znajdź i przeszukaj członków kas oszczędnościowych na stronie internetowej NCUA. Aby dołączyć do unii kredytowej, musisz otworzyć konto, kupując co najmniej jeden udział. Związki kredytowe są zwykle ograniczone do niektórych populacji, takich jak ci, którzy pracują dla określonego pracodawcy, należą do związku zawodowego lub mieszkają w określonym obszarze, ale wybory są dostępne dla wszystkich, zgodnie ze stroną internetową My Credit Union.


Wideo: Итоги работы группы компаний SkyWay за ноябрь и осень 2018 года