W Tym Artykule:

Twoja szkoła może zawiesić twoją pomoc finansową, jeśli nie robisz zadowalających postępów w nauce. Wpływa to nie tylko na stypendia i stypendia, ale także na federalne pożyczki studenckie, co może utrudnić kontynuowanie nauki w szkole. Większość szkół umożliwia odwołanie się od zawieszenia pomocy finansowej, jeśli doświadczyłeś ekstremalnych okoliczności wpływających na wyniki w nauce prowadzące do zawieszenia.

Problemy rodzinne

Większość szkół zaakceptuje śmierć bliskiego krewnego jako akceptowalny powód do odwołania wstrzymania pomocy finansowej. Bezpośredni krewni zazwyczaj obejmują rodziców, rodzeństwo, małżonka i dzieci, chociaż szkoły mogą rozszerzyć tę definicję na innych krewnych, jeśli mielibyśmy szczególnie bliskie relacje z nimi. Szkoły uznają również inne problemy rodzinne za powody odwołania. Przykłady obejmują poważną chorobę, rozwód lub niespodziewane obowiązki, takie jak konieczność pracy w pełnym wymiarze godzin, jeśli rodzic straci pracę.

Osobista choroba

Poważna choroba osobista wymagająca hospitalizacji i uniemożliwiająca uczęszczanie na lekcje przez dłuższy okres jest zazwyczaj podstawą do odwołania od zawieszenia pomocy finansowej. Komplikacje związane z narodzinami dziecka również mogą być podstawą odwołania. Urzędnicy ds. Pomocy finansowej rozpatrzą Twoje odwołanie, jeśli brałeś udział w wypadku lub klęsce żywiołowej o znaczących skutkach. Na koniec możesz odwołać się od zawieszenia z powodu udokumentowanych chorób psychicznych i choroby fizycznej.

Zmiany akademickie

Jedną z przyczyn zawieszenia pomocy finansowej jest to, że próbowałeś 150 procent punktów wymaganych do uzyskania dyplomu i nadal nie ukończyłeś tego stopnia. Czasami zmiany takie jak przeniesienie szkoły lub zmiana szkoły poważnie poważnie wpływają na postępy w nauce. Niektóre szkoły umożliwiają odwołanie się od zawieszenia pomocy finansowej, jeśli Ty i Twój doradca akademicki przedstawi plan ukończenia studiów. W takim przypadku będziesz mógł brać tylko klasy zgodne z planem.

Ukończenie procesu odwoławczego

Skontaktuj się z biurem pomocy finansowej, jeśli chcesz odwołać się od zawieszenia pomocy finansowej. Większość szkół ma formularz do wypełnienia, aby złożyć odwołanie. Musisz napisać wyjaśnienie niezwykłych okoliczności, które skłoniły Cię do odwołania. Zwykle masz większe szanse powodzenia, jeśli możesz również wyjaśnić, dlaczego te okoliczności nie wpłyną na ciebie w przyszłości. Jeśli to możliwe, dostarcz odpowiednią dokumentację dla wszystkich roszczeń. Na przykład, jeśli członek rodziny zmarł, a ty wpadłeś w depresję i uzyskałeś poradę, dołącz list od swojego doradcy wyjaśniający postępy w poradnictwie.


Wideo: Bankowość elektroniczna Idea Bank - tworzenie zlecenia stałego. #JestemFirmą