W Tym Artykule:

Standard życia często zależy od kwoty, jaką dana osoba musi wydać i zainwestować. Wiele typowych działań, które mogą poprawić standard życia, takich jak chodzenie do college'u, zakładanie firmy, kupowanie domu, płacenie rachunków za usługi medyczne, podróżowanie i kupowanie samochodu, wymagają znacznych zasobów finansowych. Gdy wysokie koszty sprawiają, że pewna działalność jest trudna do przyjęcia, uznaje się ją za barierę finansową.

Konsultant finansowy przedstawiający inwestycje biznesowe

Małżeństwo spotkanie z doradcą finansowym

Podstawy barier finansowych

Bariery finansowe mogą powstawać w wielu różnych kontekstach i wpływać na osoby, rodziny i firmy. Stajesz przed barierą finansową za każdym razem, gdy zdecydujesz się nie robić czegoś ze względu na jej koszt. Na przykład możesz marzyć o uczęszczaniu do college'u w pewnej prywatnej instytucji z czesnym w wysokości 50 000 $, ale wysoki koszt może zapewnić wystarczająco dużo zniechęcenia, lub "barierę", aby skłonić cię do udziału w tańszej instytucji państwowej.

Niedogodności

Bariery finansowe mogą uniemożliwić studentom uczęszczanie do szkół wyższych i uniwersytetów, nawet jeśli kwalifikują się oni do udziału w nich na podstawie wyników testów i ocen. Bariery finansowe mogą również uniemożliwiać zakładanie przedsiębiorstw, nawet jeśli mają one dobry biznesplan. Brak odpowiednich finansów często zmusza ludzi do podejmowania trudnych decyzji dotyczących alokacji zasobów. Na przykład rodzina może nie zdecydować się na zakup większego domu lub nowego samochodu w celu zaoszczędzenia pieniędzy na edukację dziecka. Niektóre osoby są zmuszone wybierać między płaceniem za opiekę zdrowotną a płaceniem czynszu.

Korzyści

Bariery finansowe mogą być korzystne, w zależności od pozycji w gospodarce. Z biznesowego punktu widzenia duże przeszkody finansowe do założenia firmy w danej branży mogą stanowić "barierę wejścia", która może uniemożliwić konkurentom wyjście z rynku. Na przykład komercyjne odrzutowce kosztują miliony dolarów, co stanowi poważną barierę finansową dla założenia linii lotniczej. Bariery wejścia na rynek są korzystne dla przedsiębiorstw o ​​ustalonej pozycji, ponieważ konkurencja może ograniczyć sprzedaż lub zmusić przedsiębiorstwa do obniżenia cen towarów i usług.

Zmniejszanie barier finansowych

Istnieje kilka sposobów, że szkoły, biznes i rządy zmniejszają bariery finansowe. Powszechnym sposobem na zmniejszenie barier finansowych dla ludzi jest zapewnienie pieniędzy z dotacji. Dotacje są darowiznami pieniężnymi przeznaczonymi na określony cel, na przykład zakładanie firmy, prowadzenie badań lub dokonywanie określonych inwestycji. Stypendia są darowizną pieniędzy przyznawanych studentom szkół wyższych przez szkoły i inne organizacje w celu zmniejszenia bariery finansowej kosztownych czesnego, książek, zakwaterowania i innych wydatków związanych z edukacją.


Wideo: Podstawowa zasada przełamywania bariery w komunikacji