W Tym Artykule:

Dzięki szerokiej gamie produktów i usług dostępnych na rynku konsumenci mają wiele możliwości wyboru. Na to, jak i dlaczego konsumenci podejmują decyzje o zakupie, wpływa wiele czynników. Firmy marketingowe i działy zazwyczaj biorą pod uwagę kilka różnych czynników podczas tworzenia kampanii marketingowych i brandingowych.

Jakie są czynniki wpływające na rynek konsumencki?: konsumencki

Wiele czynników zewnętrznych wpływa na sposób dokonywania zakupów przez konsumentów.

Czynniki kulturowe

Czynnik kulturowy zazwyczaj wywiera najgłębszy wpływ na zachowania zakupowe konsumentów. Kulturę można opisać jako sposób, w jaki społeczeństwo przyczynia się do podstawowych wartości, ideałów, zachowań i postaw danej osoby. W kulturze głównej są subkultury i klasy społeczne. Gdzie i kiedy osoba się rodzi często definiuje swoją kulturę, a te spostrzeżenia przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Przykładem tego, jak czynniki kulturowe wpływają na rynek konsumencki, jest to, że fast food i marketing w restauracji w amerykańskiej kulturze kładą nacisk na niedobór czasu, a to wpływa na to, w jaki sposób żywność i restauracje promują i sprzedają swoje produkty i usługi.

Czynniki społeczne

Czynniki społeczne, takie jak rodzina, role społeczne, grupy społeczne i status społeczny, wpływają również na zachowania zakupowe konsumentów i rynek. Przykładami takich czynników są rodziny, miejsca pracy, religie i szkoły. Tego typu grupy często wpływają na zachowanie i nastawienie danej osoby na wiele różnych produktów konsumenckich, takich jak odzież, pojazdy i mieszkania. Przykładem tego rodzaju wpływu jest małżeństwo zaangażowane we wspólne zakupy. Innym przykładem jest sytuacja, w której osoba decyduje, że potrzebuje określonej marki pojazdu, aby pasował do swoich współpracowników lub rówieśników.

Czynniki osobiste

Wiek, zawód, styl życia i faza życia konsumenta wpływają również na jego zachowania zakupowe i rynek. Większość ludzi zmienia swoje zachowania i upodobania zakupowe przez całe swoje życie. Określone elementy są ważne dla jednej grupy demograficznej, ale nie dla drugiej. Przykładem jest agresywny marketing firm odzieżowych i muzycznych skierowany do nastolatków i młodych dorosłych, którzy często mają duży dochód rozporządzalny. Innym przykładem wpływu czynników osobistych na rynek konsumencki są zakupy w domu. Reklamodawcy zazwyczaj kierują reklamy do osób zamężnych, które zaczynają rodziny.

Czynniki psychologiczne

Czynniki psychologiczne na wiele sposobów wpływają na rynek konsumencki, ponieważ motywacje, przekonania, postawy i percepcje człowieka wpływają na jego zachowania zakupowe. Na przykład, jeśli dziecko zostało wychowane w klasie średniej w Ameryce, a jego rodzice wyrażali miłość poprzez prezenty i pieniądze, będzie on bardziej skłonny do robienia zakupów w oparciu o podświadome poczucie własnej wartości związane z posiadaniem rzeczy materialnych i.


Wideo: 9. Rynek: prawa popytu i podaży | Wolna przedsiębiorczość - dr Mateusz Machaj