W Tym Artykule:

Ludzie, którzy służyli w wojsku i ich rodzinom, mogą otrzymać różnego rodzaju pomoc rządową. Jeśli jesteś małżonkiem zmarłego weterana, możesz ubiegać się o te same świadczenia, które różnią się od świadczeń edukacyjnych do miesięcznych płatności gotówkowych, które pomagają ci pokryć wydatki rodzinne. Wydział ds. Weteranów jest odpowiedzialny za zapewnienie tych świadczeń.

VA Home Loan

Jako wdowa po weterana, jesteś uprawniony do ubiegania się o kredyt mieszkaniowy VA. Kredyt mieszkaniowy VA nie jest faktyczną pożyczką, którą oferuje ci biuro VA, ale jest gwarancją otrzymanej pożyczki hipotecznej. Aby otrzymać świadczenie z tytułu kredytu mieszkaniowego VA, musisz znaleźć zatwierdzonego pożyczkodawcę VA. Pożyczka mieszkaniowa VA zwiększa możliwość uzyskania zezwolenia na kredyt hipoteczny, ponieważ pożyczkodawca jest chroniony przed utratą. Biuro VA gwarantuje do 417 000 $ kredytu mieszkaniowego. Możesz użyć tych pieniędzy, aby zbudować lub kupić dom, mieszkanie lub inny dom, w którym będziesz mieszkać.

VA Death Pension

Jako wdowa weterana możesz również być uprawniona do otrzymywania miesięcznych płatności, zwanych VA Death Pension. Jest to zasiłek uzależniony od potrzeb, więc możesz go otrzymać tylko, jeśli masz niskie dochody. Departament Spraw Weteranów określa twoje dochody i kwalifikowalność, przeglądając twoją sytuację finansową i licząc takie czynniki, czy masz na utrzymaniu. Departament Spraw Weteranów analizuje dochód podlegający opodatkowaniu, który obejmuje dochody związane z pracą, wszelkie świadczenia z tytułu niezdolności do pracy i świadczeń emerytalnych, wszelkie odsetki i dywidendy oraz dochody z tytułu samozatrudnienia. Maksymalny dochód, jaki możesz mieć i nadal kwalifikować się do zasiłku, jest ustalany corocznie przez Kongres. W 2010 r. Ustalono kwotę 10 385 USD dla osoby dorosłej z jednym dzieckiem. Jeśli się kwalifikujesz, możesz otrzymywać te świadczenia w dowolnym wieku.

Korzyści edukacyjne

Jako wdowa weterana, jesteś również uprawniony do otrzymywania świadczeń edukacyjnych. Program Pomocy Wychowawczej dla Walijczyków zapewnia świadczenia edukacyjne dla pozostających przy życiu członków rodziny weteranów, w tym współmałżonków. Możesz uzyskać świadczenia edukacyjne przez ponad 45 miesięcy, aby otrzymać szkolenie zawodowe, zapłacić za usługi zawodowe lub ukończyć studia wyższe.

Flaga pochówku

Jako współmałżonek zmarłego weterana, jesteś również uprawniony do otrzymania bezpłatnej flagi pogrzebowej Stanów Zjednoczonych, aby umieścić ją na trumnie żony lub towarzyszyć jej urnie. Flaga honoruje służbę twojego małżonka w kraju. Możesz ubiegać się o flagę, wypełniając formularz VA 21-2008, Zgłoszenie do flagi Stanów Zjednoczonych dla celów pochówku.

CHAMPVA

CHAMPVA to ubezpieczenie zdrowotne dostępne dla ciebie jako małżonka zmarłego weterana; pomaga zapłacić za niezbędne zabiegi medyczne i psychologiczne. Aby móc otrzymywać świadczenia CHAMPVA, współmałżonek zmarł z powodu niepełnosprawności związanej z usługą lub musiał być całkowicie niepełnosprawny i zmarł z innych przyczyn.


Wideo: Ciepłę parapety ich wady i zalety najczęściej popełniane błędy