W Tym Artykule:

Plik powierniczy Formularz 56 powiadamiający IRS o wszelkich zmianach w relacji powierniczej. Powiernik zarządza aktywami należącymi do innej osoby lub organizacji. Formularz 56 jest złożony zarówno na początku, jak i na końcu związku. Formularz ten zmienia adres notyfikacyjny nieruchomości na adres powiernika, aby agencje federalne i wierzyciele mogli wysyłać pocztę dotyczącą nieruchomości do powiernika. Głównym celem tego formularza jest ustalenie, że powiernik odpowiada za rachunki majątku.

Cel formularza IRS 56: formularz

Powiadamianie urzędu skarbowego o wszelkich zmianach w relacji powierniczej.

Estates

Formularz zgłoszeniowy 56 jest obowiązkowy dla opiekuna, powiernika, administratora lub innej osoby odpowiedzialnej za majątek zmarłego. Pojedynczy Formularz 56 ustanawia jedynie związek między jednym dysponentem a jednym spadkiem. Jeśli jest wielu powierników i jeden majątek, każdy powiernik składa formularz; a jeśli istnieje wiele nieruchomości i jeden powiernik, powiernik składa formularz dla każdej nieruchomości. Powiernik nieruchomości musi określić, czy zmarły miał ważną wolę i podać datę śmierci zmarłego.

Bankructwo

Pełnomocnik bankructwa, cesjonariusz lub syndyk może również złożyć Formularz 56. Zgodnie z Internal Revenue Service, złożenie tego formularza pokazuje, że powiernik jest uprawniony do zarządzania majątkiem dłużnika. Powiernik musi podać datę, w której sąd przypisał aktywa na formularzu 56. Powiernik może złożyć formularz 56 dla zbankrutowanej spółki lub zbankrutowanej osoby.

Dodatkowe formularze

Kiedy powiernik podpisuje formularz 56, aby anulować związek, powiernik jest nadal odpowiedzialny za płacenie podatków federalnych i stanowych na nieruchomości, które mogą obejmować zobowiązania podatkowe w przyszłych latach. Zgodnie z Internal Revenue Service, powiernik może złożyć formularz 4810, który prosi Internal Revenue Service, aby obliczyć i szybko ocenić wszystkie przyszłe lata podatków od nieruchomości. Powiernik może również złożyć formularz 5495, aby usunąć wszelkie przyszłe zobowiązania do spłaty długów, które ponosi nieruchomość. Formularz zgłoszenia 4810 lub Formularz 5495 jest opcjonalny.

Nieudany bank

Celem zgłoszenia Formularza 56F jest moment, w którym Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów lub inna federalna agencja finansowa przejmuje bank, który uległ awarii. Według Internal Revenue Service, jeśli agencja staje się powiernikiem, zanim drugi bank stanie się niewypłacalny, agencja musi ponownie złożyć formularz 56F. Agencja musi co roku składać Formularz 56F, który zarządza aktywami upadłego banku.


Wideo: Racism in America: Small Town 1950s Case Study Documentary Film