W Tym Artykule:

Plan organizacji preferowanego dostawcy (PPO) i plan organizacji utrzymania zdrowia (HMO) to dwa rodzaje zarządzanych planów opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy plan PPO oferuje największą elastyczność członkom między dwoma planami, członkowie HMO otrzymują wyższe kwoty ubezpieczenia i mniej wydatków z własnej kieszeni w zamian za więcej ograniczeń.

Vs PPO Ubezpieczenie HMO: sieci

Istnieją podobieństwa i różnice między planami zdrowotnymi HMO i PPO.

Fakty na temat planów PPO i HMO

Setki milionów ludzi objęte są zarządzanymi planami opieki zdrowotnej w USA Według badania HealthLeaders, 135 milionów ludzi było objętych HMO, PPO lub trzecim rodzajem zarządzanego planu opieki zdrowotnej, punktu usługowego (POS), w 2010. Jest to wzrost z 126 milionów członków w 2009 r. Również w 2010 r. Ponad 66 milionów ludzi miało plan HMO, a 53 miliony miało plan PPO.

HMO

Plan HMO zapewnia swoim członkom najwięcej ubezpieczenia spośród trzech zarządzanych planów opieki zdrowotnej. Członkowie otrzymują sieć zakontraktowanych lekarzy, którzy świadczą usługi medyczne na swoim obszarze. Lekarze ci zapewnią opiekę medyczną po obniżonych stawkach wynegocjowanych z towarzystwem ubezpieczeniowym. Poprzez otrzymywanie opieki w ramach sieci, członkowie HMO otrzymują wyższe świadczenia ubezpieczeniowe, które często nie zawierają żadnych odliczeń i mało do współpłacenia. Ponieważ usługi medyczne HMO są opłacane z góry, członkowie mogą korzystać z opieki w sieci.

PPO

Plany PPO zapewniają największą elastyczność i możliwości wyboru dla swoich członków. Członkowie PPO, podobnie jak członkowie HMO, otrzymują sieć dostawców na swoim obszarze. Otrzymując opiekę w sieci, członkowie PPO otrzymają wyższe świadczenia ubezpieczeniowe. W przeciwieństwie do członków HMO, członkowie PPO nie są ograniczeni do pozostawania w sieci dostawcy i mogą wyjść z sieci, aby uzyskać opiekę. W dalszym ciągu będą otrzymywać ubezpieczenie również w przypadku tego rodzaju wizyt. Po wyjściu z sieci ich świadczenia ubezpieczeniowe ulegną zmniejszeniu, podczas gdy wzrosną ich koszty bezpośrednie, takie jak kwoty podlegające odliczeniu i współpłaceniu.

Błędne przekonania

Członkowie HMO są zobowiązani do wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (PCP) z sieci swoich dostawców. PCP działa jak strażnik, koordynując usługi medyczne pacjenta, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów ubezpieczenia. Osiągają to, zapewniając ogólną opiekę i kierując pacjentów do innych lekarzy "do iz sieci w celu wizyty. Jednak członkowie PPO nie muszą wybierać PCP i mogą zobaczyć dowolnego lekarza w lub poza siecią według własnego uznania.

Ostrzeżenie

Ponieważ ceny usług medycznych nie są negocjowane między lekarzami niezwiązanymi z siecią a firmą ubezpieczeniową, członkowie HMO i PPO doświadczają wyższych kosztów z kieszeni przy mniejszych korzyściach z ubezpieczenia. Według Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członkowie PPO mogą oczekiwać, że zapłacą nawet połowę swojego rachunku za usługi medyczne poniesione podczas wizyty lekarza poza siecią. Członkowie HMO znajdują się w jeszcze gorszej sytuacji, jeśli chodzi o wizyty poza siecią. Bez skierowania ze strony PCP, członek HMO będzie odpowiedzialny za całkowity koszt swojej niesieciowej wizyty lekarskiej, chyba że zostanie to uznane za awaryjne.


Wideo: poradnik -