W Tym Artykule:

Jednym ze sposobów na sfinansowanie domu w Ohio jest umowa kupna ziemi. W przypadku kupującego z mniej niż doskonałym kredytem lub niską wpłatą opcja kontraktu gruntowego ma swoje zalety. Dla sprzedawcy, który potrzebuje pieniędzy od razu, umowa o dzieło ziemskim ma swoje wady. Dla obu stron stan Ohio określił wymagania dotyczące sprzedaży nieruchomości za pomocą umowy o gruntach.

Kontrakty lądowe Ohio: kupującego

Strony w sprzedaży kontraktu gruntowego powinny korzystać z usług prawnika.

Wymagania kontraktowe

Nieruchomość sprzedawana na podstawie umowy gruntowej musi zawierać dom i ziemię, na której się znajduje lub działkę wolnej ziemi. Umowa gruntowa musi zawierać wykaz gruntów, korzystając z adresu i / lub opisu prawnego nieruchomości wymienionej w biurze biegłego rewidenta. Linie własności są jasno określone w umowie o kontraktach gruntowych, dzięki czemu obie strony dokładnie wiedzą, co sprzedawane. Cena sprzedaży, naliczone odsetki, czas trwania umowy i nazwiska stron zaangażowanych w transakcję dotyczącą nieruchomości muszą być zawarte w umowie o gruntach. Inne pozycje uwzględnione w umowie to harmonogram płatności, opłaty za opóźnienia oraz data umowy.

Obowiązki sprzedawcy

Sprzedawca musi reprezentować nieruchomość w sposób zgodny z prawdą. Sprzedawca jest zobowiązany do ujawnienia wszelkich zastawów na nieruchomości lub innych obciążeń, np. Z urzędu skarbowego lub innych instytucji. Sprzedawca musi ujawnić znane problemy z nieruchomościami, takie jak powódź, zepsute urządzenia lub problemy z hydrauliką lub usługą elektryczną. Sprzedający musi zarejestrować umowę gruntową z sekretarzem sądów w ciągu 20 dni od podpisania przez obie strony umowy sprzedaży. Sprzedawca nie może uzyskać kredytu hipotecznego na nieruchomości, który jest większy niż cena sprzedaży, bez uprzedniego powiadomienia kupującego. Prawo Ohio stwierdza również, że sprzedający musi przekazać kupującemu zapłacone odsetki i należne saldo przynajmniej raz w roku.

Obowiązki kupującego

Kupujący ma prawo wglądu do nieruchomości przed zakupem, aby ustalić, co należy naprawić, a co nie jest w dobrym stanie. Kupujący może zostać poproszony w umowie kupna o zapłacenie podatków i ubezpieczenia na nieruchomości. Niedokonanie zapłaty w ramach umowy może spowodować, że sprzedający zażąda od kupującego niewykonania umowy. Kupujący musi również utrzymywać nieruchomość w dobrym stanie technicznym przez cały czas trwania umowy gruntu, ponieważ jeśli kupujący nie dotrzyma warunków, sprzedawca ma możliwość dochodzenia odszkodowania.

Plusy i minusy

Umowa gruntowa pozwala sprzedawcy sprzedać nieruchomość, która może nie kwalifikować się do konwencjonalnego finansowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naprawy nieruchomości i może poprosić kupującego o zapłacenie podatków i ubezpieczenia. Jednak kupujący może nie wywiązać się ze zobowiązań i pozostawić nieruchomość poważnie uszkodzoną, co kosztuje sprzedającego pieniądze za naprawę.

Nabywca, który nie kwalifikuje się do konwencjonalnego finansowania, może poprosić o umowę gruntu na zakup nieruchomości. Umowa gruntowa może pozwolić kupującemu na wygenerowanie potrzebnej zaliczki w okresie obowiązywania umowy, gdy przyjdzie czas na zakwalifikowanie się do tradycyjnej pożyczki. Jeśli kupujący nie kwalifikuje się do tradycyjnego finansowania na koniec umowy gruntowej, może stracić wszystkie pieniądze zainwestowane w nieruchomość, chyba że obie strony mogą negocjować umowę.


Wideo: