W Tym Artykule:

Koszty szkolnictwa wyższego stanowią wyzwanie dla większości studentów i uniemożliwiają uczęszczanie do college'u. Uczniowie czasami zapisują się na zajęcia, zanim uzyskają niezbędne fundusze, czasami zamykając innych poza klasą. Jeśli finansowanie się nie spełni, uczeń nie może wziąć udziału w kursie, a studenci, którym odmówiono wejścia, często robią inne plany. Szkoły używają listów odpowiedzialności finansowej, aby uniknąć tych skutków i zapewnić uczniom zrozumienie kosztów związanych z edukacją.

Definicja

Niektóre instytucje edukacyjne wymagają od studentów przesłania listu odpowiedzialności finansowej, dokumentu, który gwarantuje pokrycie kosztów, które mogą być poniesione przez ucznia poprzez uczestnictwo w szkole lub uczestnictwo w specjalnym wydarzeniu, takim jak program studiów za granicą. Listy te są zwykle wypełniane i podpisywane przez studenta i osobę gwarantującą płatność, zazwyczaj rodziców. Niektóre uniwersytety wymagają, aby wszyscy studenci z zagranicy złożyli pisemne oświadczenie o odpowiedzialności finansowej.

Cel, powód

Litery odpowiedzialności finansowej służą dwóm głównym celom. Pierwszym jest zapewnienie pewnego stopnia ochrony instytucjom akademickim, które oferują czasami kosztowne usługi w ramach instrukcji i innych programów. Dzięki zabezpieczeniu nazwisk i informacji kontaktowych dla rodziców lub sponsorów, instytucje zapewniają sobie dodatkowe źródło płatności, jeśli to konieczne. Dla studentów i ich rodziców listy odpowiedzialności finansowej gwarantują, że uczniowie rozumieją związane z tym koszty i że rodzice są gotowi zaangażować się finansowo.

składniki

List odpowiedzialności finansowej to zazwyczaj krótki dokument z kilkoma liniami dla studentów i ich sponsorzy do wypełnienia podstawowych informacji. Poza nazwiskami, numerami telefonów i adresami, listami odpowiedzialności finansowej należy pytać o numery ubezpieczenia społecznego, które umożliwiają instytucjom akademickim prowadzenie kontroli zdolności kredytowej wnioskodawców. List odpowiedzialności finansowej zawiera również miejsce na podpis i datę. W niektórych przypadkach będzie również zawierać pustą przestrzeń dla rodzica lub sponsora, aby wskazać kwotę w dolarach za wskazanie poziomu wsparcia, jaki sponsor jest w stanie zapewnić.

Załączniki

Niektóre listy odpowiedzialności finansowej określają, że wnioskodawcy muszą załączyć dokumenty uzupełniające. Zwykle służy to jako dowód sytuacji finansowej sponsora i zdolności do wniesienia wkładu w kształcenie studenta. Wyciągi bankowe, na przykład, wykazują odpowiednie oszczędności, które sponsor wnioskującego ma do dyspozycji w nagłych wypadkach. Uczniowie, którzy są finansowo niezależni, mogą służyć jako ich sponsorzy na liście odpowiedzialności finansowej, załączając dokumenty podatkowe lub wyciągi bankowe, aby udowodnić swoją niezależność finansową i stabilność.


Wideo: UST Operator Training - Financial Responsibility