W Tym Artykule:

Kentucky State Homestead Act to przepis podatkowy, który daje zwolnienie od wartości Twojego podstawowego miejsca zamieszkania - do 36 000 $ w 2014 roku. Aby się zakwalifikować, musisz być osobą niepełnosprawną lub mieć ponad 65 lat, a musisz mieszkać w nieruchomość jako twoje główne miejsce zamieszkania. Korzystasz ze zwolnienia, aby obniżyć wartość swojego miejsca zamieszkania dla celów podatku od nieruchomości. Może to obniżyć wysokość podatku i utrudniać zamknięcie domu.

Witamy w Kentucky

Znak "Witamy w Kentucky".

Złożenie wniosku o zwolnienie

Aby zakwalifikować się do zwolnienia, wypełnij formularz zatytułowany "Wniosek o zwolnienie zgodnie z poprawką do niepełnosprawności w zagrodach", który jest publikowany na stronie internetowej Departamentu Stanu Kentucky. Formularz należy przesłać do administratora wyceny nieruchomości w hrabstwie oraz do Departamentu Dochodów. Departament dostosowuje kwotę zwolnienia gospodarstw domowych co dwa lata, aby uwzględnić wzrost kosztów utrzymania, zgodnie z ustaleniami Departamentu Pracy. Istnieją inne ograniczenia dotyczące kwalifikacji, ale mają one zasadniczo charakter biurokratyczny.


Wideo: How Kentucky Taxes Retirees