W Tym Artykule:

Zasiłki dla bezrobotnych różnią się od świadczeń socjalnych w dwóch ważnych aspektach. Wymagania kwalifikacyjne dla dwóch programów i źródła funduszy, które są wypłacane kwalifikującym się osobom, są różne. Jednak oba programy są administrowane przez organy rządowe i mogą pomóc w razie potrzeby.

Formularz wniosku o świadczenia dla bezrobotnych

Zasiłki dla bezrobotnych pomagają ludziom, którzy szukają pracy.

Pozyskiwanie

Rząd zapewnia tymczasową pomoc pieniężną osobom o zasiłkach socjalnych. Źródłem tych pieniędzy jest rządowa kasa. Ponieważ fundusze rządowe pochodzą od podatników, świadczenia socjalne są finansowane przez podatników publicznych i korporacje. Z drugiej strony zasiłki dla bezrobotnych są wypłacane z funduszu, do którego twój były pracodawca przyczynił się, gdy pracowałeś. Źródłem zasiłków dla bezrobotnych są składki poprzedniego pracodawcy na rzecz tego funduszu.

Wybieralność

Aby kwalifikować się do zasiłków socjalnych, twój dochód i majątek musi spaść poniżej progów określonych przez regulatorów państwowych. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, musisz przepracować przez określony minimalny okres, aby upewnić się, że Twój pracodawca wpłacił wystarczającą kwotę do państwowego funduszu dla bezrobotnych.


Wideo: Plany wsadzania więcej posiadaczy praw jazdy na dłużej do więzień