W Tym Artykule:

Sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych następuje, gdy rodzic lub starszy krewny przekazuje tytuł własności nieruchomości młodszemu członkowi lub beneficjentowi. Zdarza się to często, gdy pierwotny właściciel mieszka w nieruchomości, ale chce się upewnić, że własność zostanie załatwiona. Ponieważ przeniesienie zasadniczo odzwierciedla wzrost własności aktywów przez odbiorcę, podatki w końcu są należne od wartości nieruchomości. Osoby planujące osiedla na życie powinny skonsultować się z doradcą podatkowym przed sfinalizowaniem jakichkolwiek decyzji związanych z podatkami.

Problemy z podatkiem dochodowym przy sprzedaży nieruchomości: sprzedaży

Umowa o życie na życie przenosi prawa własności, ale pozwala ludziom pozostać w domach aż do śmierci.

Definicja podatkowa

Obowiązki związane z posiadaniem nieruchomości: Pierwotny właściciel nieruchomości zachowuje prawo do mieszkania w nieruchomości, w której własność została przeniesiona w oczekiwaniu na śmierć.

Pozostałe odsetki: Strona otrzymująca, zwykle krewna, posiadająca tytuł własności, ale musi zaakceptować posiadacza dóbr na życie, mieszkającego w nieruchomości, dopóki nie zostanie całkowicie zrzeczona lub nie przejdzie w posiadanie interesu.

Obroty

Sprzedaż bez majątku Life Life: poprzedni właściciel musi informować o zyskach kapitałowych i podlega podatkom od zysków kapitałowych, które mogą mieć zastosowanie do zysków kapitałowych z tytułu sprzedaży domu.

Sprzedaż w trakcie Life Estate: Sprzedaż nieruchomości połączonej z majątkiem na życie, gdy jest na miejscu, wymaga zgody zarówno posiadacza odsetek, jak i pozostałego posiadacza. W rezultacie podatki od zysków byłyby dzielone przez obydwie strony od ich podatku dochodowego.

Sprzedaż po likwidacji Life Estate: Podstawa podatku od nieruchomości aktualizuje się w momencie, gdy przechodzi ona całkowicie na pozostałego posiadacza. W rezultacie, po sprzedaży po przeniesieniu, nieruchomość zostaje opodatkowana tylko z zyskiem od momentu przeniesienia do daty sprzedaży, a nie od pierwotnej ceny zakupu. Na przykład dom kupiony za 20 000 USD zostanie przeniesiony do majątku na życie, aktualizując do podstawy opodatkowania 150 000 USD. Następnie sprzedaje rok później za 160 000 USD; 10 000 $ różnicy to jedyny zysk opodatkowany i zgłaszany w raportach podatku dochodowego.

Raportowanie podatkowe

Podstawa: Zgłaszana podstawa własności nieruchomości na życie równa się wartości domu lub nieruchomości, gdy jest ona przekazywana jako majątek na życie, a nie wartość pierwotnego zakupu.

Zyski z tytułu majątku trwałego: W związku z nabyciem nieruchomości skutkującym zwiększonymi dochodami ze sprzedaży nieruchomości, zyski takie są opodatkowane, a zyski kapitałowe zyskują na stopie wzrostu kapitału. Przychód ten jest raportowany na podstawie zwykłych zeznań podatkowych jako załącznik do harmonogramu.

Obszary wpływu podatków

Podatek od darowizn: Kiedy nieruchomość lub waluta są przekazywane innej stronie bez jakiejkolwiek wymiany, strona przekazująca pozostaje odpowiedzialna za podlegającą opodatkowaniu część całkowitej kwoty. Pewna kwota wartości pozostaje zwolniona rocznie (w roku 2010 było to 12 000 USD).

Podatek od nieruchomości: w przypadku posiadłości życiowych właściciel odsetek od nieruchomości utrzymuje możliwość pozostania w domu. W rezultacie, po przejściu, całkowity tytuł własności ostatecznie przenosi się na pozostałego posiadacza; ten transfer powoduje opodatkowanie jako podatek od nieruchomości (znany również jako podatek od spadków).

Podatek dochodowy: Zyski w wartości nieruchomości dla odbiorców majątku trwałego występują tylko od daty przeniesienia. Zatem wszelkie zyski kapitałowe należne jako podatek dochodowy byłyby raportowane o każdej sprzedaży po przeniesieniu własnościowego majątku na zysk bazowy od tej daty.


Wideo: Jak ominąć podatek od sprzedaży nieruchomości ? mieszkania, bądź domu❓