W Tym Artykule:

Wpisz swoje imię i nazwisko, adres i kod pocztowy, a następnie datę na górze.

Krok

Wpisz nazwę, adres i zjazd kolekcjonera poniżej, a następnie swój numer konta w celach informacyjnych.

Krok

Jeśli możesz, zaadresuj list do osoby najbardziej kooperującej telefonicznie.

Krok

Wyjaśnij lub powtórz poprzednią sytuację zadłużenia i aktualne rezolucje. Wymień kwotę zadłużenia w dolarach i każdą poprawę zdolności do zapłaty, na przykład nową pracę lub źródło dochodu.

Krok

Napisz swoją proponowaną kwotę spłaty zadłużenia i warunki. Upewnij się, że zawierasz maksymalną kwotę, którą możesz zapłacić i tylko wtedy, gdy otrzymasz list wyrażający zgodę na zmianę warunków kredytu.

Krok

Wpisz swoje imię i nazwisko, podpis i bieżącą datę, a następnie poniżej, z wydrukowaną nazwą i datą wydrukowania.


Wideo: Firma windykacyjna chce odzyskać dług