W Tym Artykule:

Dave Ramsey opisuje wykorzystanie systemu kopert do tworzenia budżetu. Odbywa się to poprzez napisanie kategorii na każdej kopercie i umieszczenie gotówki w każdej kopercie. Osobiście nie lubię nosić gotówki ani siedzieć w domu, więc opracowałem metodę śledzenia wydatków za pomocą wirtualnych kopert. Chciałbym udostępnić tę metodę poniżej.

Jak korzystać z Quicken, aby śledzić system obwiedni Dave'a Ramsey'a: system

Śledź wydatki

Krok

Wymień wszystkie kategorie budżetu na papierze.

Krok

Dla każdej pozycji w budżecie utwórz konto kasowe w Quicken. Tytuł każdego z tych kont z "Koperta -" kategorii "".

"kategoria" to nazwa kategorii budżetu.

Krok

Ilekroć otrzymasz zapłatę, utwórz na koncie głównym wpłatę na kwotę płatności.

Np. Zapłacę moją pensję za pomocą automatycznych depozytów, więc gdybym zarabiał 2000 $, utworzyłbym wpłatę na moje konto czekowe w kwocie $ 2000.

Krok

W Quicken przenieś wszystko, co jest zaplanowane, z twojego budżetu na piśmie dla każdej kategorii z kategorii sprawdzania.

Krok

Kiedy wydasz pieniądze z "Kopert", śledź je na swoich kontach "Koperta" w kategorii "Quicken".


Wideo: