W Tym Artykule:

Jak wykorzystać własność jako zabezpieczenie pożyczek. Kiedy korzystasz z nieruchomości jako zabezpieczenia pożyczki, nieruchomość zabezpiecza twój dług dla banku. Jeśli nie uda się spłacić zabezpieczonej pożyczki osobistej zgodnie z ustalonymi warunkami, bank ma prawo do przejęcia zabezpieczenia i sprzedaży go w celu pokrycia kosztów pożyczki.

Krok

Rozważ stan zabezpieczenia. Niektóre banki nie przyjmą twojej zardzewiałej ciężarówki Forda jako zabezpieczenia, nawet jeśli dostaniesz za nią 200 $. Warunek pomaga określić wartość nieruchomości. W ciągu życia zabezpieczonej pożyczki osobistej wartość ta nadal się amortyzuje.

Krok

Oceniaj swoją własność osobistą, która może obejmować dom, samochód, biżuterię lub aktywa, takie jak akcje i obligacje. Bank sprawdza wartość odsprzedaży, więc spodziewaj się, że Twoja wartość będzie niższa, gdy użyjesz jej do zabezpieczenia, niż gdybyś osobiście ją sprzedał.

Krok

Podaj bankowi informacje o pożyczkodawcy lub tytuł. Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości i masz tytuł, możesz użyć tytułu, aby zabezpieczyć dług. W przypadku posiadania majątku osobistego, bank może potrzebować zezwolenia od firmy posiadającej tytuł i uwzględniać tylko wartość należną w bilansie.

Krok

Zgadzam się na spłatę wszelkich różnic pozostałych po zabezpieczeniu. W przypadku niewywiązania się z pożyczki bank będzie sprzedawał aktywa używane do zabezpieczenia w celu spłaty pożyczki. Nadal będziesz musiał zapłacić wszelkie saldo pozostałe po likwidacji.


Wideo: Naciągnięci na pożyczce - Sprawa dla reportera