W Tym Artykule:

Kalifornijski Departament Pojazdów Silnikowych (DMV) klasyfikuje przeniesienie pojazdu jako "transfer rodzinny", gdy przeniesiesz rejestrację lub własność pojazdu na dziecko, partnera, wnuka, dziadka, rodzica, rodzeństwo lub współmałżonka. W stanie Kalifornia transfer rodzinny pojazdu różni się od zwykłego transferu tym, że jest zwolniony z certyfikacji smogu (zważywszy, że dwuletnia inspekcja nie jest nieaktualna); korzystać z podatku (z wyjątkiem przypadku przeniesienia między rodzeństwem); oraz opłatę za przeklasyfikowanie pojazdu.

Krok

Podpisać lub potwierdzić certyfikat tytułu na linii 1. Czy kupujący wypełnić i podpisać z tyłu formularza. W przypadku zagubienia tytułu należy zamiast tego użyć aplikacji do duplikowania tytułu.

Krok

Wypełnij rozdział dotyczący czytania licznika przebiegu w certyfikacie tytułu. Wypełnienie tego rozdziału nie jest obowiązkowe, jeżeli pojazd ma więcej niż 10 lat, chociaż nadal jest się do tego zachęcanym.

Krok

Wypełnij formularz oświadczenia o faktach. Ten formularz jest wymagany, aby zwolnić Cię z certyfikatu smogu i podatku konsumpcyjnego.

Krok

Powiadomić DMV w ciągu pięciu dni od przekazania. Aby to zrobić, wypełnij formularz zawiadomienia o przeniesieniu i zwolnieniu z odpowiedzialności. Możesz skorzystać z usługi zgłaszania NRL w Internecie California DMV (dmv.ca.gov/online/nrl/welcome.htm) lub pobrać formularz (REG 138) i wysłać go do:

Departament Pojazdów Silnikowych P.O. Box 942859 Sacramento, CA 94259

Dobrym pomysłem jest przechowywanie kopii tych formularzy do wykorzystania w przyszłości.

Krok

Przekaż wyżej wymienione dokumenty kupującemu. Gdy to zrobisz, twoja część umowy zostanie ukończona. Obowiązkiem kupującego jest złożenie tych dokumentów wraz z opłatą za przelew (15 USD) do DMV w Kalifornii. DMV wyda nowemu właścicielowi kartę rejestracyjną i nowy tytuł w ciągu 60 dni od złożenia wniosku.


Wideo: Grand Theft Auto V - Gameplay #4 PL - PS3