W Tym Artykule:

Przekazywanie łodzi w Tennessee jest proste, ale wymaga czegoś więcej niż transakcji finansowej między sprzedawcą a kupującym. Obejmuje również szereg dyskretnych transakcji między kupującym a powiatem, a także kupującym i państwem. Jedna transakcja zapewnia, że ​​kupujący płaci pełny podatek obrotowy należny od państwa i hrabstwa. Drugą transakcją jest rejestracja - Tennessee rejestruje łodzie, ale ich nie zatytułowuje. Gdy państwo przetworzy rejestrację, dostarcza dokument rejestracyjny i kalkomanie dla łodzi.

Krok

Poinformuj sprzedawcę, aby napisał rachunek sprzedaży zawierający nazwisko sprzedającego, nazwę nabywcy, numer identyfikacyjny kadłuba łodzi, znajdujący się na prawej rufie - prawy tylny róg łodzi, oraz cenę zapłaconą za łódź przez nabywcę.

Krok

Weź rachunek sprzedaży do urzędnika okręgowego hrabstwa, w którym jesteś rezydentem, i poproś o "Wniosek Tennessee o przyznanie numeru pokładowego łodzi". Wypełnij wniosek i odeślij go urzędowi powiatowemu. Urzędnik powiatowy może wymagać od sprzedającego przedstawienia podpisanego "oświadczenia o niehandlowych przekazach drogowych pojazdów i łodzi", przedstawiającego uczciwą wartość rynkową łodzi, cenę sprzedaży łodzi oraz, jeżeli cena sprzedaży jest niższa niż wartość łodzi, powód różnicy.

Krok

Podaj dokumentację potwierdzającą, że jesteś mieszkańcem stanu Tennessee. Powszechne dowody na pobyt stały obejmują prawo jazdy Tennessee i kartę rejestracyjną wyborcy, lub prawo jazdy i bieżący miesięczny rachunek za media.

Krok

Wypełnij i podpisz "Wniosek o wydanie świadectwa pokładowego" w biurze urzędu powiatowego. Kup znaczki dokumentowe od urzędnika równe kwocie podatku od sprzedaży w stanie i hrabstwie. Urzędnik umieści pieczęcie dokumentacyjne na wniosku o numer, poświadczając, że zapłaciłeś podatki od sprzedaży związane z przelewem.

Krok

Dokonaj zakupu przekazu pieniężnego lub napisz czek osobisty do Agencji Dzikich Zwierząt Tennessee za opłaty rejestracyjne. Począwszy od 2011 r. Opłaty rejestracyjne zależą od długości łodzi. Opłata roczna za łodzie o długości poniżej 16 stóp wynosi 13 USD. W przypadku łodzi o długości większej niż 16 stóp, ale mniejszej niż 26 stóp, opłata wynosi 25 USD. W przypadku łodzi o długości od 26 do 39 stóp opłata wynosi 38 USD. W przypadku łodzi o długości 40 stóp lub większej opłata wynosi 51 USD.

Krok

Prześlij lub przekaż wypełniony, podpisany, opieczętowany wniosek o numer i czek lub przekaz pieniężny za opłatę rejestracyjną do agencji Tennessee Wildlife Resources Agency. Adres agencji znajduje się na dole aplikacji.

Krok

Zastosuj naklejki rejestracyjne do łodzi, gdy otrzymasz je pocztą. Don King, szef działu informacji i edukacji w Agencji ds. Dzikich Zwierząt Tennessee, mówi, że gdy agencja zakończy proces rejestracji, "Wioślarz dostaje pakiet rejestracyjny z certyfikatem liczby i kalkomanii dla swojej łodzi." King wezwał wszystkich właścicieli łodzi po raz pierwszy, aby "upewnili się, że skorzystają z klas bezpieczeństwa na łodziach", odnosząc się do państwowych kursów na temat bezpieczeństwa żeglarskiego. Wszyscy żeglarze urodzeni po 1 stycznia 1989 roku muszą posiadać świadectwo bezpieczeństwa żeglarstwa w Tennessee.


Wideo: