W Tym Artykule:

Przeniesienie aktów własności w Ohio od jednej osoby do drugiej może być wykonane dość szybko przy pomocy roszczenia lub gwarancji. Różnica między tymi dwoma czynami jest gwarancją. Zrzeczenie się roszczenia przenosi prawo własności, ale nie ma żadnych gwarancji, że nie istnieje inna strona, która dochodzi roszczenia do nieruchomości. Umowa gwarancyjna stanowi obietnicę, że żaden inny podmiot nie może ubiegać się o tę nieruchomość. Możesz wybrać jedną z tych opcji.

Jak przenieść czyn w Ohio: roszczenia

Przeniesienie własności przenosi własność lub dodaje prawo własności do nieruchomości.

Krok

Przejdź do Działu przeniesienia firmy Deed, aby uzyskać formularz przeniesienia z tytułu rezygnacji z umowy lub aktu gwarancyjnego. Departament ten zazwyczaj znajduje się w urzędach władz okręgowych lub sądach okręgowych, w których przechowywane są akta własności. Jeśli nie masz pewności, dokąd się udać, zadzwoń na główny rządowy numer telefonu, który jest wymieniony w książce telefonicznej i zapytaj, gdzie znajduje się dział transferu transferów.

Krok

Prześlij formularz do osoby notarialnej wraz z osobą, której przekazano nieruchomość. Wypełnij formularz informacjami o nieruchomościach i danymi osobowymi przed notariuszem. Poproś notariusza o podpisanie dokumentu i dołączenie jego pieczęci.

Krok

Odeślij formularz do Działu Transferu Deed i oddaj go do Kontrolera Powiatowego. Formularz zostanie sprawdzony przez audytora, aby upewnić się, że jest wypełniony poprawnie, a informacje zostaną zapisane. W zależności od powiatu można to osiągnąć za pomocą komputera, dokumentacji papierowej lub obu.

Krok

Opłać opłaty związane z przelewem. W Ohio pobierana jest opłata za rejestrację, a także opłata podatkowa w oparciu o cenę sprzedaży.


Wideo: Teachers, Editors, Businessmen, Publishers, Politicians, Governors, Theologians (1950s Interviews)