W Tym Artykule:

Pensylwania wykorzystuje dwie kategorie własności pojazdów - współwłaściciele z prawem do przetrwania i najemcy wspólnie dyktują ten związek - na świadectwach potwierdzających prawo własności pojazdu. Kiedy właściciel umiera, procedury i opłaty za przeniesienie tytułu własności pojazdu na nowego właściciela różnią się w zależności od kategorii własności, stosunku zmarłego do spadkobiercy i statusu spadkowego testamentu, jeśli dotyczy. Departament Transportu Commonwealth, PennDOT, zarządza przeniesieniem tytułu pojazdu.

Para podpisania umowy z sprzedającym. Salon samochodowy

Agenci podłączeni online do PennDOT mogą przetwarzać przelewy z tego samego dnia.

Wspólni właściciele

Dzielenie się własnością pojazdu w Pensylwanii sprawia, że ​​przeniesienie tytułu jest proste, gdy jeden właściciel umiera. Zgłoszenie wypełnionego formularza DMV MV-39 Powiadomienie o przypisaniu / poprawieniu tytułu pojazdu po śmierci właściciela, oryginalny akt zgonu i opłata za wpisowe w wysokości 50 $ wystarczą, aby uzyskać nowy tytuł przedstawiający nazwisko pozostającego przy życiu właściciela. Jednak, jeżeli pozostały przy życiu właściciel jest współmałżonkiem zmarłego, opłata nie jest pobierana. Jeżeli para rozwiodła się przed śmiercią, pozostały przy życiu małżonek musi przenieść tytuł jako "wspólnego lokatora", chyba że orzeczenie rozwodu stanowi inaczej.

Najemcy we wspólnym transferze z wolą

Jeżeli zaświadczenie o tytule nie oznacza "współwłaścicieli posiadających prawo do przeżycia", zastosowanie ma procedura "lokatorów w powszechnych transferach". To znaczy własność może przejąć majątek zmarłego lub spadkobierców. Przeniesienie zaświadczenia o tytule dla uzdolnionego pojazdu odbywa się w trzech etapach: • Wypełnienie formularza MV-39 Powiadomienie o przypisaniu / poprawieniu tytułu pojazdu po śmierci właściciela • Prezentacja wypełnionego formularza, identyfikatora ze zdjęciem, aktualnego tytułu pojazdu i kopię testamentu do autoryzowanego agenta lub usługi tagu PennDOT. Oryginał aktu zgonu jest również potrzebny, jeśli kierownik zakładu pogrzebowego lub lekarz prowadzący nie wypełnili sekcji Form Pro MV-39. • Płatność opłaty za przeniesienie tytułu w wysokości 50 USD plus opłata manipulacyjna pobierana przez agenta.

Agent wypełni i przekaże PennDOT drugi wymagany formularz, sprzedaż pojazdu MV-4ST i zwrot podatku / aplikację.

Transfery tytułu bez wartości

Gdy zmarły nie ma woli lub wyznaczonego zarządcy majątku, współmałżonek lub spadkobiercy mogą podarować pojazd i przekazać tytuł komuś innemu, korzystając z tej samej procedury "lokatorów wspólnych" i formularzy używanych do przeniesienia z wolą. Jeżeli nie istnieje żaden żyjący małżonek lub małoletnie dzieci, prawo określa kolejność, w której inni pozostali przy życiu krewni mogą ponownie przydzielić tytuł w ten sam sposób: • Dorosłe dzieci • Rodzic • Rodzeństwo • Ciotka lub wujek za pośrednictwem krwi • Pierwszy kuzyn za krew • Dzieci tych krewnych powinny również być martwe

Ci prawni spadkobiercy mogą zostać administratorami w celu przeniesienia tytułu, gdy zmarły pozostawia nieletnie dzieci, ale nie był w związku małżeńskim. W przeciwnym razie wyznaczony przez sąd opiekun dzieci może skorzystać z formularza MV-39, aby obsłużyć zmianę tytułu.

Zmiany w rejestracji

Certyfikat własności różni się od rejestracji pojazdu w Pensylwanii. Rejestracja może zostać przedłużona tylko na nazwisko spadkodawcy, z wyjątkiem współmałżonka ze wspólnym tytułem własności pojazdu lub roszczenia z tytułu zwolnienia rodzinnego na mocy ustawy o spadkach w Commonwealthu. Tablice rejestracyjne związane z rejestracją mogą być przekazywane wyłącznie małżonkom, dzieciom lub pasierbom lub rodzicom, rodzicom lub rodzicom.


Wideo: