W Tym Artykule:

Pomoc rządowa, czasami określana jako materiały informacyjne, jest powszechnie znana jako pomoc społeczna. Programy opieki społecznej mają na celu zapewnienie rodzinom o niskim lub niskim dochodzie podstawowych potrzeb, takich jak żywność, opieka zdrowotna i mieszkanie. Pieniądze federalne są przekazywane poszczególnym stanom, które zarządzają funduszami w odmienny sposób. Większość państw zezwala rodzinom na korzystanie z pojedynczej aplikacji do złożenia wniosku o zintegrowany pakiet opieki społecznej. Pakiet obejmuje pomoc tymczasową dla potrzebujących rodzin (TANF), Medicaid i program Food Stamp (FSP). Pakiet ten zapewnia skromną kwotę pieniędzy, ubezpieczenie zdrowotne i fundusze wyłącznie na żywność. Proces aplikacji różni się w zależności od stanu, ale występują typowe kroki.

Jak skorzystać z rządowych materiałów informacyjnych: celu

Opieka społeczna pomaga rodzinom uniknąć głodu i bezdomności.

Krok

Złóż wniosek o zasiłek. Można to zrobić online w wielu stanach, ale nie we wszystkich. Złożyć wniosek online lub udać się do biura agencji państwowej, która zarządza dobrostanem. Tytuły tych agencji różnią się w zależności od stanu. Na przykład nazywa się Departament Usług dla Człowieka w Arkansas i Departament Usług Socjalnych w Kalifornii. Pełna lista programów państwowych, które zarządzają dobrami, jest dostępna na stronie internetowej Departamentu Zdrowia i Usług dla Osób. Formularze wniosków poszukują podstawowych informacji o dochodach, majątku, historii pracy i członkach rodziny.

Krok

Zaczekaj, aż pojawi się wstępne badanie. Po otrzymaniu wniosku o pomoc społeczną agencje państwowe dokonują przeglądu wniosków w celu ustalenia, czy wnioskodawcy potrzebują natychmiastowej pomocy. Niektóre państwa mogą odmówić pomocy wnioskodawcom podczas wstępnej selekcji, ale stwierdzenie, że nie kwalifikują się oni do nagrody zazwyczaj ma miejsce na późniejszym etapie.

Krok

Wykonaj wszystkie zadania, których wymaga twój stan domowy, zanim zarządzą dobrobytem. Wiele państw chce zachęcić odbiorców pomocy społecznej, aby stali się produktywnymi pracownikami i stali się samodzielni w przyszłości. Z tego powodu wiele państw wymaga od wnioskodawców opieki społecznej, aby zapoznawali się z zasadami programu i aktywnie poszukiwali pracy. W Nowym Jorku od kandydatów wymaga się również pobrania odcisków palców i złożenia wizyty domowej przez agencję państwową.

Krok

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Agencja państwowa, która zarządza opieką społeczną w miejscu zamieszkania, skontaktuje się z Państwem w celu umówienia się na rozmowę z pracownikiem państwowym. Będziesz musiał udać się do biura agencji i spotkać się z pracownikiem państwowym, który przejrzy twoje zgłoszenie i pomoże ci je w razie potrzeby uzupełnić. Pracownik państwa zada Ci pytania w celu zweryfikowania informacji na temat wniosku. Agencja może poprosić cię o przyniesienie dokumentów potwierdzających, takich jak dowód dochodu lub dowód legalnego pobytu, jeśli nie jesteś obywatelem. Nie wszystkie stany wymagają wywiadu kwalifikacyjnego.

Krok

Zaczekaj na określenie uprawnień. Agencja państwowa, w której ubiegasz się o zasiłek, rozpatrzy wniosek, niezależnie od tego, czy spełniłeś wszystkie wymagania, czy też rozmowę kwalifikacyjną podczas podejmowania ostatecznej decyzji. Proces podejmowania decyzji jest różny we wszystkich stanach, ale każdy stosuje formułę rozliczającą twoje dochody i majątek, aby określić, czy kwalifikujesz się do zasiłku. Rodzinom z dziećmi łatwiej jest zakwalifikować się do opieki społecznej niż osobom indywidualnym.


Wideo: PULS INFO - Prezentacja rządowego programu