W Tym Artykule:

Kiedy zostaniesz oszukany lub rozczarowany złymi zachowaniami biznesowymi, możesz skorzystać z pomocy. Jeśli eskalacja zgłoszeń i skarg nie zostanie podjęta wewnętrznie, konsumenci mogą skontaktować się z organizacjami i agencjami ochrony konsumentów w celu uzyskania wsparcia. Sfrustrowani klienci mogą również zgłaszać złe doświadczenia na przeglądach firm i ocenianiu stron internetowych.

Piękny młoda kobieta zakupy w sklepie spożywczym

Wizerunek konsumenta.

Krok

Zgłoś złe zachowanie kierownictwu firmy. Jest możliwe, a nawet prawdopodobne, że wyższe poziomy zarządzania nie są świadome zakresu zachowań w lokalnych oddziałach i sklepach. Znajdź adres głównej siedziby firmy na stronie internetowej firmy lub w materiałach promocyjnych. Napisz list opisujący zachowanie, zaadresuj go do działu obsługi klienta i wyślij go listem poleconym.

Krok

Zgłoś incydenty grupie konsumentów. Organizacje te zazwyczaj szybciej eskalują spory i obawy niż przeciętny konsument. Na przykład organizacje takie jak Better Business Bureau mogą zgłaszać skargi dotyczące lokalnych i krajowych firm. Dostarczcie organizacji umowy, umowy, kopie e-maili, zdjęcia i inne dowody dotyczące jakości produktów i usług.

Krok

Powiadomić odpowiednie agencje rządowe o problemie. W zależności od rodzaju działalności może istnieć państwowy lub federalny organ nadzorujący, który reguluje zawód i skargi dotyczące pól. Konsumenci mogą w niektórych miejscach składać skargi na adwokatów, certyfikowanych publicznych księgowych i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Federalna Komisja Handlu zawiera skargi dotyczące firm telekomunikacyjnych i firm świadczących usługi finansowe na poziomie krajowym. Tak jak w przypadku organizacji zajmujących się rzecznictwem konsumentów, przedstaw wszelkie dowody, które potwierdzają Twoje obawy.

Krok

Rzuć uczciwą recenzję firmy i opublikuj ją na stronach internetowych opinii konsumentów, w witrynach z ocenami i w mediach społecznościowych. Chociaż nie jest to tradycyjna metoda, aby uzyskać zwrot, możesz ostrzec innych konsumentów o złym zachowaniu i być może uratować im trochę żalu. Wystarczająco dużo negatywnych opinii może poważnie ograniczyć nowe możliwości biznesowe. Z tego powodu wiele firm szybko przejmie Twoją opinię, aby spróbować naprawić.


Wideo: WARGAMING NIENAWIDZI POLSKICH GRACZY