W Tym Artykule:

Formularz W-2 jest federalnym dokumentem dochodowym i podatkowym. Każdy pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ponad 600 USD za rok od jednego pracodawcy, musi otrzymać formularz W-2 zawierający wykaz wszystkich potrąconych dochodów i podatków. Korzystając z oprogramowania księgowego QuickBooks, firma może łatwo śledzić i drukować wszystkie niezbędne formularze W-2 w każdym roku podatkowym.

Mężczyzna usuwa papier od faksu

Mężczyzna drukuje coś w swoim domowym biurze.

Drukowanie Formularz W-2

W QuickBooks przejdź do opcji menu "Pracownicy" i wybierz "Formularze podatkowe dla płac i W-2". Wybierz "Process Payroll Forms" i wybierz opcję formularzy federalnych. Wybierz "Formularz roczny W-2 / W-3 - Wynagrodzenie i rozliczenie podatkowe" i upewnij się, że wprowadzono prawidłowy rok podatkowy. Kliknij "OK" i przejrzyj formularz W-2 każdego pracownika. Możesz wydrukować wszystkich pracowników jednocześnie lub zaznaczyć lub odznaczyć pole obok nazwy każdego pracownika, aby wydrukować wybrane formularze W-2. Upewnij się, że masz wystarczającą ilość papieru w drukarce przed kliknięciem przycisku "Drukuj" i wydrukuj formularz W-3 (który jest podsumowaniem wszystkich formularzy W-2) dla IRS.


Wideo: Import pliku PDF z zeskanowanym przedmiarem