W Tym Artykule:

W Massachusetts transakcje samochodowe między członkami rodziny są zwolnione z podatku od sprzedaży. Jednak kwalifikują się tylko transakcje między rodzicami a dziećmi, rodzeństwem i małżeństwem. Nie ma zwolnienia z podatku od sprzedaży darów od dziadków, ciotek i wujków lub kuzynów. Możesz obciążyć członka rodziny za pojazd lub dać pojazd w prezencie.

Jak dać samochód jako prezent i nie płacić podatków w Massachusetts: podatku

Aby zaoszczędzić na podatku od sprzedaży, podarować lub sprzedać samochód członkowi rodziny lub małżonkowi.

Formularz MVU-26

Aby uzyskać zwolnienie z podatku od sprzedaży pojazdów rodzinnych, musisz wypełnić i złożyć formularz MVU-26 lub "Oświadczenie na poparcie wniosku o zwolnienie z podatku od sprzedaży lub użytkowania pojazdu silnikowego przeniesionego w ramach rodziny". Formularz MVU-26 można nabyć w dowolnym amerykańskim biurze ubezpieczeń lub biurze Massachusetts Registry Motor Vehicles (RMV). Kopię formularza można wydrukować na stronie internetowej Departamentu Stanu Massachusetts.

Aplikacja RMV-1

Drugi formularz potrzebny do zwolnienia z podatku od osób przemieszczających się samochodem to aplikacja RMV-1 lub "Wniosek o rejestrację i tytuł". Formularz wniosku jest dostępny w lokalnym biurze RMV w Massachusetts lub można go wydrukować online na stronie internetowej RMV. Formularz musi być ostemplowany przez agenta ubezpieczeniowego, gdy pojazd jest ubezpieczony, z nową polisą na nazwisko nowego właściciela.

Proces aplikacji

Po podpisaniu aplikacji RMV-1 musisz przynieść formularz osobiście do lokalnego biura RMV. Musisz również zabrać ze sobą MVU-26 i tytuł pojazdu, jeśli samochód został wyprodukowany w 1980 roku lub później. Jeśli samochód, który dajesz lub sprzedajesz swojemu członkowi rodziny, jest nowy (i dlatego nie został jeszcze zatytułowany), musisz przynieść rachunek za pojazd.

Proces zwolnienia z podatku od sprzedaży

Po otrzymaniu wniosku, RMV Massachusetts przyzna członku rodziny zaświadczenie o rejestracji, nowe tablice i nalepkę rejestracyjną. Obowiązują opłaty rejestracyjne i tytuły, ale podatek obrotowy nie będzie należny (w tej chwili należne są inne podatki). Nowy tytuł zostanie przesłany pocztą w ciągu sześciu do ośmiu tygodni. Jeżeli pojazd ma zastaw, tytuł zostanie wysłany do wierzyciela (zwykle banku lub unii kredytowej). Nowy właściciel pojazdu ma siedem dni od daty pierwszej rejestracji, aby uzyskać naklejkę kontrolną pojazdu. Biura inspekcyjne są wymienione na stronie internetowej stanu Massachusetts Vehicle Check.


Wideo: ZYCIE W DUBAJU #1 Plusy i minusy Dubaju