W Tym Artykule:

Odwiedź stronę internetową swojego stanu na stronie internetowej. Jeśli chcesz wszcząć postępowanie prawne przeciwko oskarżonemu, poproś o odpowiedni formularz zrzeczenia się od starosty powiatowego. Generalnie formularze rezygnacji są dostępne do pobrania online. Jeśli otrzymasz formularze w sądzie, mogą zostać naliczone opłaty.

Krok

Odwiedź internetowego dostawcę dokumentów prawnych. Nie wszystkie materiały prawne dostępne online oferują bezpłatne pobieranie, więc sprawdź wcześniej. Zasadniczo dostawcy dokumentów prawnych online pobierają opłatę, jeśli wewnętrzny konsultant przygotowuje lub oferuje porady ekspertów dotyczące wypełniania formularza.

Krok

Wybierz spośród różnych szablonów zwolnień z opłat, w tym formularzy zwolnienia z opłat za wniosek, formularzy zwolnienia z opłaty za ubezpieczenie medyczne, zwolnienia z odpowiedzialności za zwolnienie lekarskie, zrzeczenia się formularzy odpowiedzialności, odstąpienia od odpowiedzialności cywilnej oraz od odpowiedzialności prawnej.

Krok

Przeanalizuj język zawarty w uchyleniu. Poszukaj konkretnego języka na temat zakresu odpowiedzialności i poziomu ryzyka - na przykład "Rozumiem i całkowicie akceptuję istnienie ryzyka, niniejszym zgadzam się zaakceptować wszelkie ryzyko obrażeń lub śmierci." Jeśli zwolnienie nie zawiera wymaganego języka, wybierz bardziej skuteczny szablon.

Krok

Pobierz bezpłatny formularz zrzeczenia się. Sprawdź, czy formularz jest kompletny po wydrukowaniu zlecenia. Każda strona musi być obecna, w szczególności strona podpisu i daty podpisu.

Krok

Wypełnij formularz całkowicie i początkowo, jeśli to konieczne. Niech wszystkie strony podpiszą formularz, a także wydrukują podpis ręki i datę podpisania.

Krok

Mają zrzeczenie notarialne notariusza w celu wzmocnienia egzekwowalności formularza.


Wideo: