W Tym Artykule:

Firma może finansować swoją działalność za pomocą zadłużenia lub kapitału własnego. Dług musi zostać spłacony, a kapitał własny nie. Całkowity kapitał własny w bilansie firmy pokazuje wartość księgową lub wartość historyczną udziału właścicieli w spółce, jeśli wszystkie długi zostały spłacone. Całkowity kapitał własny równa się sumie aktywów minus całkowite zobowiązania i składa się z kwoty zainwestowanej przez inwestora w spółkę oraz zysków, które spółka zgromadziła na swojej działalności. Spółka mająca większą część kapitału własnego w porównaniu do zobowiązań zazwyczaj ma mniejsze ryzyko bankructwa z powodu niższego zadłużenia.

Jak znaleźć całkowity kapitał w bilansie: bilansie

Całkowity kapitał własny spółki wykazuje wartość końcową udziału właścicieli.

Krok

Określić sumę wszystkich aktywów firmy w bilansie. W tym przykładzie użyj łącznej kwoty 1 miliona USD.

Krok

Określić sumę całkowitych zobowiązań spółki w jej bilansie. W tym przykładzie należy użyć łącznej kwoty 300 000 USD.

Krok

Odejmij łączne zobowiązania spółki od jej aktywów ogółem, aby ustalić jej łączny kapitał własny. W tym przykładzie odejmij 300 000 USD z 1 miliona USD. Jest to równowartość 700 000 USD, co stanowi całkowity kapitał własny spółki.


Wideo: Średni Ważony Koszt Kapitału - WACC