W Tym Artykule:

Federalny numer identyfikacji podatkowej lub numer identyfikacji podatkowej (TIN) jest dziewięciocyfrową liczbą wydaną osobom, firmom, organizacjom i instytucjom rządowym przez Urząd Skarbowy lub Urząd Ubezpieczenia Społecznego. Zasadniczo każdy, kto musi płacić podatki, musi mieć NIP. Rodzaj NIP to federalny numer identyfikacyjny pracodawcy (FEIN), który wydawany jest agencjom rządowym, takim jak poczta pocztowa Stanów Zjednoczonych, Biuro ds. Spisu Ludności i Centralna Agencja Wywiadu. Numery te są publiczne i łatwe do znalezienia w Internecie.

Jak znaleźć identyfikator podatkowy federalnych agencji: identyfikacji

Agencje rządowe, takie jak EPA, otrzymują numery identyfikacji podatkowej, które można łatwo znaleźć w Internecie.

Krok

Przejdź do strony Health and Human Services wymienionej w Referencjach.

Krok

Pobierz dokument na swój komputer. Może to nastąpić automatycznie w zależności od ustawień komputera. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go otworzyć.

Krok

Zlokalizuj agencję rządową w pliku. Numery identyfikacji podatkowej (FEIN) będą wymienione w kolumnie po prawej stronie nazwy jednostki. Na przykład FEIN dla Centralnej Agencji Wywiadowczej to 53-0209083.


Wideo: Aaron Russo - America Freedom to Fascism (MULTI SUB)