W Tym Artykule:

Uzyskaj dokładny adres i nazwę firmy, która jest przedmiotem skargi. Zapisz informacje. Trzymaj papier w pobliżu w celach informacyjnych.

Krok

Odwiedź główną stronę BBB i skorzystaj z lokalizatora, aby znaleźć biuro regionalne zajmujące się skargą za pomocą kodu pocztowego. Użyj kodu pocztowego, którego używał filer na swoim adresie podczas dokonywania zgłoszenia. Zapisz numer telefonu biura regionalnego.

Krok

Odwiedź oficjalną stronę regionalnego biura BBB. Niektóre biura regionalne mają informacje o statusie online lub oferują formularz wniosku o status online. Sprawdź na stronie regionalnego biura, czy dostępne jest sprawdzenie stanu zgodności online. Prześlij żądanie online, używając nazwy i adresu firmy.

Krok

Skontaktuj się z regionalnym BBB telefonicznie. Poproś przedstawiciela BBB o sprawdzenie statusu reklamacji. Podaj mu nazwę i adres firmy.

Krok

Skontaktuj się z główną siedzibą BBB, aby uzyskać dodatkową pomoc, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zadzwoń pod numer 703-276-0100. Podczas rozmowy dzwoń, aby mieć dostęp do informacji biznesowych i lokalizacji biura regionalnego.


Wideo: