W Tym Artykule:

Uzyskanie aktualnych informacji o sprzedaży porównywalnej ziemi z właściwością będącą przedmiotem zainteresowania. Najlepszymi źródłami dla FMV i porównywalnych transakcji sprzedaży są najnowsze zapisy dotyczące sprzedaży w sądach okręgowych lub okręgowych lub aktualne rejestry podatkowe i oceny dotyczące podobnych nieruchomości. Dodatkowe zasoby obejmują porównywalną sprzedaż nieruchomości gruntowej w bezpośrednim, przyległym i sąsiadującym okręgu własności. W większości przypadków bieżąca sprzedaż w konkretnym sąsiedztwie, poddziale, hrabstwie lub okręgu jest wykorzystywana prawie wyłącznie przez niektórych pośredników w handlu nieruchomościami w celu ustalenia uczciwej wartości rynkowej. Wiele ocen podatkowych nie jest aktualnymi ani dokładnymi odbiciami faktycznego rynku sprzedaży. Zgodnie z prawem oceny te powinny być regularnie aktualizowane, ale czasami nie. FMV powiatów i okręgów lądowych w niektórych przypadkach wynosi od 80 do 120 procent rzeczywistych wartości sprzedaży.

Najlepsze źródła, aby uzyskać sprzedaż Comp i uczciwą wartość rynkową

Krok

Zbierz informacje o pięciu do 10 porównywalnych nieruchomościach w okolicy. Aż 20-50 zostało zgromadzonych przy ustalaniu wartości ziemi przy zaangażowaniu dużych sum pieniędzy. Określ przybliżoną wartość rynkową FMV lub rzeczywistą wartość sprzedaży na metr kwadratowy, metr lub koszt za akr tych nieruchomości. Ustal, czy oferta ziemi jest skończona, pod lub w zakresie cen ziemi docelowej. Należy również zwrócić uwagę na podobieństwa i różnice właściwości, takie jak obecność drewna, zasoby wodne, ukształtowanie terenu, widoki malownicze i warunki zabudowy lub ograniczenia przymierza. Właściwości podobnej wielkości mogą mieć skromne lub znacząco odmienne wartości w oparciu o poprzednie czynniki. Inne czynniki, które mogą nie być od razu widoczne, mogą wpłynąć na wartość i cenę nieruchomości, takich jak proponowane projekty autostrad, poddziałów lub obiektów handlowych, lub ewentualny zakup nieruchomości przez lokalne, stanowe lub federalne rządy na budowę obiektów takich jak szkoły, szpitale lub budynki administracyjne.

Krok

Wybierz rynkowe podejście do określania wartości ziemi, patrząc na porównywalną sprzedaż w zawężonym okresie od dwóch do sześciu miesięcy. W niektórych przypadkach, gdy sprzedaż była niewielka lub sporadyczna, można wybrać okres sprzedaży od 12 do 24 miesięcy. Dramatyczne zmiany na rynku mogą nastąpić w ciągu kilku miesięcy, dlatego najlepiej jest mieć dostęp do najnowszych danych dotyczących sprzedaży. Korzystania z pośrednika w obrocie nieruchomościami, lub prawnika, lub obu, zachęca się do prawie wszystkich transakcji nieruchomości.


Wideo: