W Tym Artykule:

Przeniesienie własności na inną osobę jest prostą procedurą w stanie Oregon. Rezygnacja z aktu roszczenia można ukończyć, aby przekazać część własności komuś innemu. Nie gwarantuje to, że tytuł jest wolny od obciążeń lub że w ogóle posiadasz własność. Jednak po prawidłowym złożeniu aktu oświadczenia o rezygnacji przestajesz być właścicielem, a druga osoba twoimi poprzednimi prawami do nieruchomości. Dlatego, jeśli twoja nieruchomość znajduje się w stanie Oregon, uzyskaj poradę prawną przed podpisaniem umowy o rezygnacji z domu.

Krok

Umieść swoje nazwisko na dokumencie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy jako koncesjonariusz nieruchomości. Uwzględnij wszystkich właścicieli, jeśli żaden udział nie zostanie zatrzymany przez żadną z nazw w tytule.

Krok

Wpisz nazwisko osoby, która otrzymuje nieruchomość w miejscu dla stypendysty. Podaj adres, pod którym akt można wysłać pocztą po złożeniu zgłoszenia.

Krok

Napisz kwotę pieniędzy zapłaconą za nieruchomość, jeśli taka istnieje, jako wynagrodzenie za przelew. Jeśli Twoja transakcja roszczenia nie obejmuje wymiany środków, wpisz zero.

Krok

Dodaj adres i pełny opis prawny przekazywanej nieruchomości. Możesz znaleźć te informacje na swoim rachunku podatku od nieruchomości lub odwiedzić biuro rejestratora powiatu i poprosić o niego.

Krok

Podpisać i podpisać akt rezygnacji w obecności notariusza, który formalnie świadczy o podpisie. Wszyscy grantodawcy muszą podpisać, ale stypendysta nie jest do tego zobowiązany.

Krok

Złóż swój akt w biurze rejestratora okręgów stanu Oregon w jurysdykcji, w której znajduje się nieruchomość.

Krok

Zapłać odpowiednie opłaty, aby zakończyć transakcję. Wymagana kwota zależy od hrabstwa Oregon. Jednak od tej daty publikacji opłaty za zgłoszenia są niższe niż 50 USD za pierwszą stronę i około 5 USD za każdą następną stronę, jeśli taka istnieje.


Wideo: