W Tym Artykule:

Jak wypełnić i złożyć formularz IRS 8822. Formularz IRS 8822, formularz zmiany adresu, aktualizuje IRS o tym, jak się z tobą skontaktować. Podanie aktualnych informacji zapewni, że wszelkie zwroty lub powiadomienia dotrą do Ciebie.

Jak wypełnić i złożyć formularz IRS 8822: formularz

Wypełnij i wypełnij formularz IRS 8822

Krok

Wypełnij część I formularza IRS 8822, jeśli zmieniasz adres zamieszkania. Wypełnij część II, jeśli zmieniasz lokalizację firmy lub adres pocztowy.

Krok

Sprawdź odpowiednie pola w wierszach 1 i 2, aby określić status zgłoszenia podatkowego, którego dotyczy zmiana adresu e-mail.

Krok

Wpisz swoje nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego i wszelkie wcześniejsze nazwiska w wierszach 3, 4 i 5.

Krok

Wypełnij stary adres w liniach 6a i 6b.

Krok

Wpisz nowy adres w linii 7. Wpisz numer mieszkania, apartamentu lub pokoju w odpowiednim miejscu w linii adresowej. Użyj numeru skrzynki pocztowej tylko wtedy, gdy Twoja poczta nie jest dostarczana na adres pocztowy.

Krok

Zaznacz pola w wierszach 8, 9 i 10, do których ma zastosowanie zmiana adresu firmy.

Krok

Wpisz swoją nazwę firmy, numer identyfikacyjny pracodawcy i stary adres pocztowy w liniach 11a, 11b i 12.

Krok

Podaj swój nowy adres pocztowy i lokalizację firmy w wierszach 13 i 14.

Krok

Podpisz i opatrz formularz 8822 i podaj swój numer telefonu w części III. Zaloguj się w prawym dolnym wierszu, podając tytuł firmy, jeśli zmienisz adres firmy.

Krok

Prześlij formularz 8822 na adres podany na stronie 2 lub na odwrocie formularza.


Wideo: