W Tym Artykule:

Ważny akt musi być prawidłowo wykonany, aby prawnie przenieść tytuł własności na nieruchomość. Kodeks własności Ohio wymienia kilka "ustawowych" aktów prawnych. Czyn, który jest zgodny z odpowiednim przepisem w kodeksie nieruchomości, jest ważnym aktem w Ohio. Aby powiadomić opinię publiczną o przeniesieniu własności, akt należy złożyć w urzędzie rejestrów nieruchomości hrabstwa. Biuro rejestru własności hrabstwa Cuyahoga znajduje się w Cleveland w stanie Ohio.

Krok

Przejrzyj treść aktu i sprawdź go w ustawie o statusie aktu ustawowego Ohio, aby upewnić się, że jest ona zgodna z obowiązującym kodeksem własności dotyczącym aktów zgłoszenia. Zgodnie z sekcją 5302.11 Kodeksu Ohio, akty prawne dotyczące zawarcia umowy zawierają wykaz stanu cywilnego koncesjodawcy, opis gruntów oraz wszelkie obciążenia lub rezerwacje na lądzie, zawiera odniesienia do wszelkich wcześniejszych dokumentów, podając ich liczbę i numer strony księgi nieruchomości oraz podaje datę czyn został wykonany. Musi być podpisany przez koncesjodawcę.

Krok

Skontaktuj się z rejestratorem hrabstwa Cuyahoga i zapytaj o aktualne opłaty za zgłoszenia. Policz liczbę stron w swoim zgłoszeniu. Liczba stron określa całkowitą opłatę za zgłoszenie. W grudniu 2010 r. Cuyahoga zapłacił 28 USD za czyn, który wynosił dwie strony lub mniej.

Krok

Wyślij lub ręcznie dostarczyć oryginalną kopię aktu do biura Cuyahoga County Recorder. Dołącz wymaganą opłatę za zgłoszenie. Urząd złoży akt, opieczętuje go i odeśle z powrotem opieczętowaną, oryginalną kopię.

Biuro znajduje się na 1219 Ontario Street w Cleveland, Ohio. Jest otwarty od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30. Limit czasu na złożenie dokumentu to 4:00 pm.


Wideo: