W Tym Artykule:

Problemy gospodarcze utrudniają wielu osobom spłatę długów, które są im winni. Chociaż możliwe jest wynegocjowanie planu rozrachunku, który zmniejsza obciążenie finansowe, może być wymagane udokumentowanie trudności finansowych, zanim wierzyciele będą skłonni to zrobić. Najczęstszym sposobem udokumentowania trudności finansowych jest list do wierzyciela, który dokumentuje powody, dla których trudno jest utrzymać swoje zobowiązania finansowe.

Jak udokumentować trudności finansowe: trudności

Napisz list do wierzycieli, aby udokumentować trudności finansowe.

Krok

Dołącz krótki opis szczegółowo określający trudności finansowe. Według USttorneyLegalServices.com, uzasadnione powody dokumentowania trudności finansowych obejmują utratę pracy, problemy zdrowotne, śmierć w rodzinie i służby wojskowej.

Krok

Dostarczyć dowód. Dołącz dokumenty potwierdzające roszczenie, takie jak wyciągi bankowe, późne powiadomienia, weryfikacja dochodu lub inne dokumenty, które szczegółowo opisują trudności finansowe.

Krok

Określić rodzaj żądanego zwolnienia. Podaj dokładnie to, czego poszukuje wierzyciel, takie jak niższe lub odroczone płatności, obniżyć oprocentowanie, refinansować lub zatwierdzić krótką sprzedaż nieruchomości. Długi, które mogą kwalifikować się do takich negocjacji, obejmują rachunki medyczne, kredyty studenckie, pożyczki osobiste, karty kredytowe i kredyty hipoteczne.

Krok

Ujawnij ramy czasowe, w których wierzyciel może oczekiwać, że sytuacja zostanie rozwiązana. Wierzyciel może być bardziej skłonny do wypracowania jakiegoś rodzaju negocjacji, jeśli spodziewa się, że ktoś będzie w stanie spłacić dług w przyszłości.

Krok

Zachowaj kopie wszystkich korespondencji i dokumentów finansowych wysłanych do wierzyciela lub otrzymanych od niego.


Wideo: Szczególna teoria spekulacji wg Rafała Zaorskiego, #100 Trading Jam Session