W Tym Artykule:

Klienci korzystający z DIRECTV mogą znaleźć nieautoryzowane obciążenia na koncie z powodu błędu rozliczeniowego. DIRECTV ma system rozstrzygania sporów, aby poradzić sobie z takimi okolicznościami. Przed wniesieniem sporu upewnij się, że opłata jest faktycznie nieautoryzowana, a nie nowa opłata lub inna uzasadniona opłata.

Para oglądania telewizji

Para oglądająca telewizję.

DIRECTV Metoda sporów

Odwiedź link DIRECTV Payment Disputes (patrz "Zasoby" poniżej). Proces rozstrzygania sporów wymaga podania numeru karty kredytowej, karty debetowej lub numeru rachunku bankowego dla danej opłaty. Podaj także numer konta DIRECTV, datę i kwotę spornej opłaty, a także informacje kontaktowe i przesłany obraz wyciągu z konta bankowego lub karty kredytowej przedstawiający opłatę. Klienci, którzy nie chcą korzystać z formularza online, mogą wydrukować i wypełnić Arkusz DIRECTV Fax Cover (patrz "Zasoby") i przefaksować wypełniony formularz pod numer 1-877-580-2148. Każda metoda sporu będzie wymagać co najmniej 10 dni przed odpowiedzią z DIRECTV.


Wideo: