W Tym Artykule:

Posiadanie nieruchomości na wynajem ma pewne zalety podatkowe. Wynajmujący może odliczyć roczne wydatki, takie jak opłaty agenta leasingowego, od otrzymywanego czynszu, zmniejszając dochód podlegający opodatkowaniu. Mogą również odliczyć koszty ulepszeń, które mają przydatny okres eksploatacji po upływie jednego roku od otrzymania zeznania podatkowego. Internal Revenue Service pozwala właścicielom gruntów amortyzować nieruchomości mieszkaniowe w okresie rekonwalescencji wynoszącym 27,5 lat. Podatnicy powinni żądać odliczenia na Schedule E ich zeznania podatkowego i formularza 4562 w roku oddania nowego dachu.

Drewno gontów na dachu

Amortyzacja rozkłada koszt nowego dachu na okres jego użytkowania.

Zdecyduj, czy nowy dach to ulepszenie kapitału

Poprawa kapitału to każda ważniejsza wymiana lub renowacja, która poprawi jakość wynajmu nieruchomości lub przywróci ją do poprzedniego stanu. Natomiast naprawa jedynie utrzymuje nieruchomość w stanie technicznym i nie poprawia jej w żaden sposób. Ulepszenia dotyczące kapitału kwalifikują się do amortyzacji; naprawy są jednorazowymi wydatkami. Naprawienie nieszczelnego dachu jest przykładem naprawy. Zastąpienie dachu, lub jego znacznej części, zazwyczaj będzie stanowiło ulepszenie kapitału. W razie wątpliwości zapytaj księgowego lub urzędu skarbowego.

Określ daty początkowe i końcowe

Amortyzacja rozpoczyna się po wprowadzeniu nowego dachu do użytku. Jeśli nieruchomość jest najemca, oddajesz dach do użytku w dniu, w którym go zainstalujesz. Jeśli nieruchomość nie jest zajęta, oddajesz dach do użytku, gdy wynajmujesz nieruchomość na wynajem. Amortyzacja kończy się po 27,5 roku, kiedy w pełni odzyskasz koszty nowego dachu. Być może będziesz musiał dokonać korekty swojego zeznania podatkowego, jeśli sprzedasz nieruchomość lub przestaniesz używać jej jako domu do wynajęcia przed tą datą.

Oblicz odpisywanie

Po poznaniu daty rozpoczęcia obliczanie amortyzacji jest dość proste. Najpierw odbierz swoje rachunki i obliczyć całkowity koszt nowego dachu. Ulepszenia są amortyzowane metodą liniową, co oznacza, że ​​musisz odliczyć tę samą kwotę każdego roku przez cały okres użytkowania dachu. IRS określa okres użyteczności na 27,5 lat, więc podziel całkowity koszt dachu o 27,5, aby osiągnąć kwotę, którą możesz odliczyć każdego roku.

Zażądaj potrącenia

Poszczególni podatnicy zgłaszają dochody i wydatki związane z wynajmem nieruchomości na liście E formularza 1040. Odejmij roczne odpisy amortyzacyjne i dokonaj proporcjonalnej proporcjonacji do liczby miesięcy, w których dach był używany w pierwszym roku podatkowym - jest to liczba, którą wpisujesz w linii 18 Musisz również złożyć formularz 4562 w roku, w którym po raz pierwszy oddajesz do użytku dach. Wskazówki zawierają szczegółowe objaśnienia, jak wypełniać formularze podatkowe.


Wideo: