W Tym Artykule:

Wiele banków odmawia akceptacji czeków osób trzecich w związku ze wzrostem oszustw finansowych. Jednak szanse na wypłatę czeku od strony trzeciej są lepsze, jeśli wystawisz czek do banku, w którym masz konto. Bank musi być w stanie zweryfikować tożsamość odbiorcy i upewnić się, że działalność jest zgodna z prawem. Osoba trzecia ponosi odpowiedzialność za pełną kwotę czeku, jeśli jest nieuczciwa.

Jak zdeponować czek firmy zewnętrznej: czek

Złóż czek od podmiotu zewnętrznego zgodnie z wytycznymi Twojego banku.

Krok

Poproś odbiorcę o potwierdzenie tylu czeku. Musi napisać "Zapłać na zamówienie" i napisz swoje imię.

Krok

Podaj znak odbiorcy obok lub poniżej adnotacji. Podpisz czek biznesowy pod zatwierdzeniem i podpisem odbiorcy.

Krok

Przejrzyj kontrolę biznesową do kasjera w swoim banku. Może być konieczne przedstawienie czeku w firmie odbiorcy. Bank może zażądać potwierdzenia tożsamości lub gwarancji akceptacji odbiorcy, zanim zaakceptuje czek biznesowy i zdeponuje go na swoim koncie.


Wideo: