W Tym Artykule:

Słowa "podatek" i "odroczenie" często pojawiają się w tym samym zdaniu, ponieważ nikt nie chce przekazać części swoich dochodów lub zysków na rzecz Urzędu Skarbowego. W wielu przypadkach nie da się tego uniknąć, ale Kodeks podatkowy obejmuje specjalne przepisy dotyczące podatku od zysków kapitałowych. W rzeczywistości, możliwe jest odroczenie podatku od zysków kapitałowych na czas nieokreślony, zgodnie z Exeter 1031 Exchange Services, ale nie będziesz korzystać ani korzystać z zysków. Musisz je przewracać.

Wykonaj wymianę 1031

Kroki związane z ustanowieniem odroczonego podatku lub 1031 wymiany majątku - nazwanego po sekcji 1031 IRC - nie są skomplikowane, przynajmniej same w sobie. Kiedy sprzedajesz składnik aktywów lub nieruchomość, musisz przelać zyski na inwestycje o podobnej wartości. Na przykład, jeśli sprzedajesz nieruchomości, musisz je zastąpić inną inwestycją w nieruchomości. Jeśli sprzedajesz akcje, musisz kupić więcej akcji. To takie proste, ale obowiązują pewne ramy czasowe i wytyczne.

  1. W ciągu 45 dni od zamknięcia sprzedaży pierwotnej nieruchomości znajdź podobną, kwalifikującą nieruchomość, którą chcesz kupić.
  2. Wyraźnie opisz i zidentyfikuj własność na piśmie. Podpisać i opatrzyć datą oświadczenie.
  3. Zamknij nową nieruchomość w ciągu 180 dni od daty sprzedaży pierwotnej nieruchomości lub przed datą złożenia zeznania podatkowego, włącznie z rozszerzeniem, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użyj kwalifikowanego pośrednika

Możesz zminimalizować szanse na błąd lub spór z IRS, korzystając z usług Kwalifikowanego Operatora. Operator musi zostać zatwierdzony przez IRS. On udokumentuje nową inwestycję, którą zamierzasz kupić, kiedy ją zidentyfikujesz i zatrzyma dochody z pierwotnej sprzedaży, aż zamkniesz nieruchomość zastępczą. IRS ma surowe zasady wymiany 1031 musi być rzeczywiście wymianą. Nie możesz wziąć środków ze sprzedaży, wykorzystać pieniędzy na inne cele, a następnie kupić lub sfinansować inną nieruchomość po 180 dniach. Według 1031 Corporation Exchange Professionals, musi istnieć wyraźna i bezpośrednia papierowa ścieżka do pieniędzy z jednej transakcji do następnej.

Inną opcją jest dosłownie wymienić nieruchomość z kimś innym bez pieniędzy zmieniających właściciela - ty i druga strona jednocześnie wymieniasz czyny lub tytuły na własność lub zawieracie umowę wymiany wyrażającą te warunki.

Skonfiguruj prywatne konto do renty

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniej nowej nieruchomości w ciągu 45 dni, masz inną opcję. Możesz utworzyć prywatne zaufanie do renty. Nie spowoduje to jednak odroczenia podatku od zysków kapitałowych i prawdopodobnie będziesz potrzebować profesjonalnej pomocy prawnej, aby ustanowić zaufanie. Możesz przenieść nieruchomość do funduszu powierniczego, a następnie pobierać z niej płatności w strumieniu dochodów przez wiele lat, tak jak robiłbyś, gdybyś wykupił rentę. Nie będziesz opodatkowany przy sprzedaży nieruchomości, ale będziesz musiał płacić podatki od przyrostowych płatności, które otrzymujesz.


Wideo: #1 Jak powstała spółka inwestora kapitałowego i flipera?