W Tym Artykule:

Właściciele nieruchomości na wynajem mogą zamienić istniejący wynajem na rezydencję osobistą. Nieruchomość mogła być twoim domem, zanim przekształciłeś ją w czynsz. Konwersja wynajmowanej nieruchomości na własny użytek jest łatwa do zrobienia, wystarczy przejąć własność po zwolnieniu najemcy. W przypadku roku podatkowego konwersji należy obliczyć alokację między kosztami najmu stanowiącymi koszty uzyskania przychodów a nieprzepadalnymi wydatkami osobistymi. Nie możesz brać odpisów amortyzacyjnych po roku konwersji. Wcześniejsze odpisy amortyzacyjne odzwierciedlają przy obliczaniu dochodu do opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości.

Jak przekonwertować nieruchomość wynajmu z powrotem na użytek własny po amortyzacji: amortyzacji

Amortyzacja ustaje przy konwersji czynszu na osobisty użytek.

Krok

Oblicz łączną liczbę dni użytkowania osobistego i dni wynajmu łącznie dla innych osób. Jeśli osobiście korzystałeś z 14 lub więcej dni lub 10 procent lub więcej z łącznych dni, które wypożyczyłeś innym, używałeś go jako domu. Na przykład sześć dni użytku osobistego w porównaniu do 30 dni wynajmowanych z innymi zyskami wynosi 20 procent - 6/30 x 100 = 20 procent.

Krok

Zatrzymaj zgłaszanie wszelkich przychodów z tytułu najmu lub wydatków, w tym amortyzacji, jeśli korzystałeś z niego jako domu, ale nie wynajmował go 15 lub więcej dni innym osobom. Zgłaszaj kwalifikowane wydatki związane z nieruchomościami, takie jak odsetki hipoteczne lub podatki od nieruchomości, na formularzu A-1040, jeśli wyszczególniasz swoje odliczenia.

Krok

Oblicz współczynnik wykorzystania do dzielenia kosztów wynajmu, jeśli korzystałeś z niego jako domu i wynajmuj go 15 lub więcej dni innym osobom. Dzielone dni używane jako czynsz - dni faktycznie wynajęte, nie tylko dostępne do wynajęcia - przez łączne dni użytkowania - dni wykorzystywane jako dni wynajmu plus dni użytkowania. Na przykład, korzystanie z wynajmu przez 275 dni w porównaniu do całkowitego wykorzystania 365 dni daje współczynnik 75% - 275/365 = 75 procent.

Krok

Pomnóż wydatki związane z wynajmem według współczynnika wykorzystania biznesowego i odejmij część kosztów tych wydatków na formularzu 1040 Załącznik E. Nie odliczaj osobistej części kosztów najmu. Odliczaj wydatki biznesowe tylko w zakresie przychodów z najmu. Przenieś wszelkie nadwyżki kosztów działalności, zanim sprzedasz nieruchomość. Wstrzymaj obliczanie lub zgłaszanie amortyzacji dla lat podatkowych po konwersji.

Krok

Oblicz zysk lub stratę domu, gdy nieruchomość się sprzedaje. Użyj arkuszy roboczych 1, 2 i 3 w publikacji IRS 523 do wykonania obliczeń. Zgłaszanie zysków podlegających opodatkowaniu na Formularzu 1040 Formularza D.


Wideo: