W Tym Artykule:

Wewnętrzna stopa zwrotu, skrócona wewnętrzna stopa zwrotu, jest obliczeniem często stosowanym do porównywania inwestycji, takich jak nieruchomości i polisy ubezpieczeniowe. Mówiąc najprościej, IRR definiuje wzrost inwestycji jako procent. Liczba ta jest obliczana na podstawie wartości inwestycji na koniec okresu, w przeciwieństwie do kapitału początkowego i wszelkich płatności dokonanych w danym okresie. Często IRR jest obliczana na okres jednego miesiąca i musi być ekstrapolowana na annualizowany zwrot dla celów księgowych. Mnożenie przez 12 daje przybliżoną liczbę, ale dokładne obliczenia używają bardziej złożonego równania.

Komputer przenośny z arkusza kalkulacyjnego na ekranie

Oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego może przyspieszyć obliczenia IRR.

Krok

Dodaj 1 do miesięcznej IRR. Na przykład, jeśli twoja miesięczna stopa zwrotu wynosi sześć procent, dodajesz 1 do 0,006 za łączną kwotę 1,006.

Krok

Podnieś sumę do 12. potęgi. W tym przypadku dałoby to liczbę 1.0744.

Krok

Odejmij 1 od całości. W naszym przykładzie pozostało 0,0744. Wyrażony procentowo, który działa na annualizowaną wewnętrzną stopę zwrotu w wysokości 7,4 procent.


Wideo: Roczna stopa procentowa i efektywna roczna stopa procentowa