W Tym Artykule:

E_TRADE to internetowa usługa inwestycyjna, która pozwala inwestorom zarządzać kontami samodzielnie lub z pomocą doradców finansowych. Proces zamykania konta w E_TRADE wymaga wcześniejszego ustalenia, jakiego typu konta posiadasz, a następnie wypełnienia odpowiedniego formularza i przesłania do anulowania.

Biznesmen za pomocą laptopa

Typ biznesmen na swoim komputerze przenośnym

Rodzaje kont i anulowanie

Jeśli posiadasz proste konto IRA E_TRADE lub dowolną formę konta ERATRA Beneficjenta ERA, wypełnij formularz wniosku o dystrybucję IRA i prześlij pocztą na adres podany poniżej, aby zamknąć konto. Jeśli posiadasz inny typ konta ERARA lub konto oszczędnościowe EducationDet, wypełnij formularz online IRA Distribution i prześlij elektronicznie, aby zamknąć. Jeśli masz jakiekolwiek konto E_TRADE 401k, Plan podziału zysku lub Plan zakupu pieniędzy, wypełnij formularz Kwalifikowanego planu dystrybucji emerytury i prześlij pocztą na adres: E * TRADE Securities LLC PO Box 484 Jersey City, NJ 07303-0484


Wideo: Week 9