W Tym Artykule:

Obligacje oszczędnościowe wyemitowane po czerwcu 2003 r. Mają okres 20 lat, a po ich wydaniu nie istnieje żadne prawo uniemożliwiające sprzedaż lub kupowanie obligacji, dlatego Skarb Państwa USA ma formularze do ponownego wystawienia obligacji z imieniem nowego właściciela. Możesz uzyskać niezbędny formularz do zmiany właściciela ze strony internetowej skarbu USA.

Obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych

Możesz zmienić własność obligacji serii EE, przesyłając formularze do Skarbu USA.

Określone formularze

Którą formę używasz, zależy od tego, czy pierwotny właściciel zmarł, przenosząc obligacje oszczędnościowe na osobisty fundusz powierniczy, czy jest to po prostu nowy właściciel. Jeśli stary właściciel zmarł, użyj formularza PD F 4000, jeśli nowy właściciel jest wymieniony na więzieniu lub formularzu PD F 5336, jeśli nie ma nowego właściciela o nazwie. Jeśli przenosisz obligacje do osobistego funduszu powierniczego, skorzystaj z formularza PD F 1851. Jeśli zmieniasz właściciela, np. Kupujesz obligację od innego właściciela lub otrzymujesz ją jako prezent, użyj formularza PD F 4000.


Wideo: