W Tym Artykule:

Podatki od nieruchomości mieszkaniowych są naliczane corocznie w celu zwiększenia wpływów podatkowych na rzecz samorządów stanu New Jersey, w tym powiatu, gminy i okręgu szkolnego. Wszystkie nieruchomości są oceniane w New Jersey według tego samego standardu wartości, z wyjątkiem kwalifikujących się gruntów rolnych lub ogrodniczych. Ta standardowa miara wartości nieruchomości jest określana jako "prawdziwa wartość" lub "wartość rynkowa" zdefiniowana jako to, co chętny, kompetentny nabywca zapłaci gotowemu, posiadającemu wiedzę sprzedawcy w sprzedaży w dobrej wierze od 1 października. Lokalni asesorzy i poborcy podatkowi odpowiedzialny za administrowanie podatkiem.

Jak obliczyć oszacowanie podatku od nieruchomości w New Jersey: Jersey

Obliczanie podatków od nieruchomości wymaga podstawowej matematyki.

Krok

Znajdź oszacowaną wartość rezydencji na podstawie powiadomienia o ocenie przesłanego do ciebie przez lokalnego lokalnego rzeczoznawcę podatkowego z New Jersey. Na przykład, kupiłeś dom za 200 000 $, ale w powiadomieniu o ocenie mówi się, że twój pobyt oszacowano na 190 000 $.

Krok

Znajdź ogólną stawkę podatku od nieruchomości dla gminy, w której znajduje się twój pobyt. Aby uzyskać te informacje, skontaktuj się z lokalnym urzędem skarbowym lub lokalnym urzędem podatkowym. Możesz również wyświetlić te informacje w Internecie, jeśli twoja gmina ma stronę internetową.

Krok

Pomnóż oszacowaną wartość Twojego miejsca zamieszkania przez ogólną stawkę podatku od nieruchomości. Prawo stanu New Jersey wymaga obciążania nieruchomości podatkiem od nieruchomości według stawki wyrażonej w dolarach i centach za sto dolarów o wartości szacunkowej. Na przykład, jeśli dom oceniany jest na 190 000 USD, a ogólna stawka podatku od nieruchomości wynosi 2,25 USD, całkowita stawka podatku za miejsce zamieszkania w tym roku podatkowym wyniesie 4.275 USD (2,25 X [190 000/100] = 4,275 USD).


Wideo: